Beneficis del foment de l’activitat física i la pràctica esportiva, en termes de millora de la salut, el benestar i la productivitat empresarial

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a través de l’Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar a la feina (INSSBT) i en col·laboració amb la Xarxa Espanyola d’Investigació en Exercici Físic i Salut (EXERNET), ha dut a terme l’estudi denominat “BENEFICIS DEL FOMENT DE LA PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA PRÀCTICA ESPORTIVA, EN TERMES DE MILLORA DE LA SALUT, EL BENESTAR I LA PRODUCTIVITAT”.

El present estudi té com a objectiu en primer lloc dur a terme una revisió sistemàtica actualitzada de l’evidència científica disponible en relació amb el foment de l’activitat física i la lluita contra el sedentarisme dins l’àmbit laboral. Alhora, l’estudi inclou un recull i anàlisi d’exemples de Bones Pràctiques en empreses que desenvolupen la seva activitat a Espanya i que tenen una experiència acreditada en relació amb el foment de l’activitat física dins de l’àmbit laboral. Amb tot això i com a corol·lari, l’estudi inclou una llista de recomanacions sobre la base del criteri tècnic d’una comissió d’experts en la matèria amb els aspectes més rellevants relacionats amb la posada en marxa per part de les empreses d’intervencions eficaces de promoció de la salut en el treball (PST) relacionades amb l’activitat física i la lluita contra el sedentarisme.

Descarrega la publicació (pdf, 16,29 Mbytes)