BRC publica la seva versió 8 de la Norma Global de Seguretat Alimentària

La versió 8 de la Norma Mundial de Innocuïtat dels Aliments ja ha estat publicada, després d’una àmplia consulta per sumar opinions i comprendre les necessitats dels diferents operadors de la indústria alimentària.

La informació recopilada durant les consultes prèvies a la redacció de la norma BRC versió 8 va ser revisada pels grups de treball internacionals compostos per representants dels productors, minoristes, empreses de serveis alimentaris, organismes de certificació i experts tècnics independents.

Aquesta nova versió s’ha desenvolupat amb els següents objectius:

  • Fomentar el desenvolupament d’una cultura de la seguretat alimentària dels productes.
  • Ampliar els requisits per al seguiment mediambiental per tal de reflectir la creixent importància d’aquesta tècnica.
  • Incitar els emplaçaments a seguir desenvolupant els sistemes de seguretat i defensa alimentària
  • Afegir claredat als requisits relacionats amb les zones d’alt risc.
  • Aportar més claredat als establiments de fabricació d’aliments per a animals de companyia.
  • Garantir l’aplicabilitat global i l’avaluació comparativa de la Iniciativa Mundial per a la Seguretat Alimentària (GFSI).


Els requisits de la versió 8 són una evolució de la versió anterior, amb un èmfasi especial en el compromís de la direcció, un programa d’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (HACCP) basat en la seguretat alimentària i un sistema de gestió de la qualitat de suport.

L’objectiu constant ha estat dirigir l’auditoria cap a l’aplicació de bones pràctiques de fabricació en les àrees de producció, amb especial atenció a les àrees que tradicionalment han donat lloc a recuperacions i retirades de producte (per exemple, gestió d’etiquetes i envasos).

A partir de febrer de 2019, els fabricants d’aliments que estiguin passant per una recertificació o una nova certificació de la norma mundial BRC per a la seguretat alimentària per primera vegada, han de complir amb la nova versió de la norma (Issue 8).

____________________________________________________________________________________

Màster en implantació i auditoria de normes de seguretat alimentària: BRC, IFS i FSSC 22000

El Màster en implantació i auditoria de normes de seguretat alimentària aporta les competències necessàries per implementar, gestionar i obtenir la certificació dels estàndards internacionals més reconeguts avui en dia: les normes BRC, IFS i FSSC 22000.

Els alumnes que superin el Màster estaran capacitats per:

  • Implantar i gestionar les normes BRC, IFS i FSSC 22000 en qualsevol sector alimentari.
  • Realitzar auditories internes i altres procediments de verificació i control per comprovar l’adequació de les normes de seguretat implantades.
  • Gestionar i superar amb èxit processos d’auditoria externa de certificació de les normes implantades.
  • Integrar els estàndards alimentaris amb la resta de sistemes de gestió que tingui implantats l’empresa, tant en matèria de qualitat i seguretat alimentària (APPCC, Prerequisits…) com d’altres àmbits (medi ambient, seguretat i salut laboral, innovació, etc.).

Més informació aquí!