BTCCES – Tramitació del registre sanitari
(+34) 93 881 46 36 - info@btcces.com - Chat
ACCÉS FORMACIÓ:
ACCÉS EMPRESES:

Tramitació del registre sanitari

Qualsevol establiment de Catalunya que es vulgui dedicar a activitats alimentàries ha de sol·licitar la inscripció en el registre oficial que correspongui en funció de la seva activitat . A Catalunya tenim el RSIPAC (Registre Sanitari d’Indústries Alimentàries de Catalunya).

Empreses que han de sol·licitar el Registre

  • Les empreses i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) i que corresponguin a productes alimentaris destinats a consum humà.
  • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els aliments.
  • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.
  • Empreses distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
  • Instal·lacions que serveixen, a les dependències pròpies, a un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol·liciten un servei de menjar preparat, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d’infants, cases de colònies, etc.

La normativa legal

El Reial Decret 191/2011 estableix la tipologia d’indústries, establiments i productes que estan subjectes a inscripció en el Registre General Sanitari i, per tant, a sol·licitar autorització sanitària prèvia i n’indica els que en queden exclosos.

La tramitació de la sol·licitud

Cal fer el tràmit de sol·licitud a partir dels models del portal de la Generalitat de Catalunya. La tramitació consisteix en descriure l’empresa i detallar a nivell de memòria, el diagrama de flux i descripció dels processos. Una vegada presentada aquesta informació als serveis territorials corresponents, un tècnic del departament de Sanitat es desplaça a les instal·lacions per tal de valorar la documentació i higiene de les instal·lacions.

Assessorament de BTC-CES

BTC-CES disposa de tècnics que preparen tota la informació necessària per tal de sol·licitar el Registre Sanitari i per això efectuen visites a l’empresa per tal d’adaptar aquesta informació a cada necessitat. En el moment de la inspecció el tècnic de BTC-CES està present a l’auditoria que porta a terme l’autoritat sanitària (inspecció de sanitat).

Tornar a dalt

Centre de preferències de privadesa

Tanqueu el vostre compte?

Es tancarà el compte i totes les dades seran esborrades permanentment i no es podran recuperar. N'esteu segur?