El 82% dels professionals d’infermeria pateix estrès

Més del 50% de les infermeres pateix a la Comunitat Valenciana la síndrome del professional “cremat”, vuit de cada deu pateixen estrès, i un alt percentatge diferents dolències o alteracions del comportament, com tensió muscular, problemes de son, por o angoixa.

Són dades obtingudes en l’Estudi sobre Percepció d’estrès en els professionals d’Infermeria, elaborat pel sindicat SATSE. En aquest estudi, que s’ha fet mitjançant enquestes a les infermeres i infermers, el 86% considera que l’ambient laboral s’ha deteriorat, un 65% entén que l’atenció als pacients ha empitjorat en els últims anys i un 80% pensa que no hi ha plantilles d’infermeres suficients. La secretària autonòmica de SATSE, Mª Luz Gascó, incideix que l’augment de les plantilles és fonamental, però també el de l’especialització i la formació, perquè l’assistència sanitària ha canviat molt en pocs anys.

El Satse considera que les retallades aplicades amb motiu de la crisi s’han deteriorat de manera alarmant al llarg dels anys la qualitat assistencial que es presta als ciutadans. I per això, reclama a la Conselleria de Sanitat que demostri realment que la crisi ha passat i inverteixin els recursos humans i materials per millorar l’atenció sanitària i les condicions dels professionals.

Comparativament amb la resta d’Espanya, on també s’ha realitzat el mateix estudi, els resultats són molt semblants, tot i que, per exemple, el percentatge de professionals estressats se situa dos punts per sobre de la mitjana nacional.

Les conclusions, per tant, són que el nivell d’estrès que segueixen patint els professionals d’Infermeria continuen sobrepassant, de manera alarmant, els límits raonables ja que segueixen percebent vuit de cada deu infermeres i infermers. I en vuit de cada deu casos denuncien l’empitjorament de les seves condicions de treball i el deteriorament de l’ambient laboral. Més de set de cada deu diuen que ha empitjorat l’atenció que es presta als ciutadans en les seves Serveis. La manca de recursos humans en les Unitats, que denuncien en més d’un 80% de casos dels professionals, està generant que no disposin de temps per prestar als pacients l’atenció més adequada.

Davant d’aquesta realitat, el Sindicat d’Infermeria considera que l’Administració sanitària ha de:

  • Adoptar mesures, amb caràcter urgent, que relaxin el nivell d’estrès dels professionals d’infermeria ja que s’està arribant al límit irrecuperables que incideixen negativament en el seu estat de salut.
  • Intervenir, dins les seves atribucions i responsabilitats, per protegir la salut dels seus treballadors, tant en compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, com pel seu deure, recollit en la legislació laboral, de garantir la conciliació laboral i personal i evitar la malaltia professional.
  • Establir mecanismes que motivin als professionals, i permetin la seva realització professional. Mesures que es traduirien en una disminució de l’estrès, i un augment de les capacitats professionals, satisfacció personal i rendiment laboral de les infermeres, resultant també beneficiats els ciutadans.
  • Adoptar mesures que millorin les condicions laborals i salut dels professionals d’infermeria. Les més destacades són:
  • Estabilitat laboral a través de la convocatòria de noves OPEs amb places suficients d’infermeres
  • Implantació d’un itinerari laboral i un siistema especial de jubilació
  • Entorns de treball segurs (agressions, bioseguretat, fàrmacs perillosos, …)

Font de inforamció: Cadena SER