El Dia Mundial per a la Seguretat i la Salut en el Treball en 2020 insta a respondre a la pandèmia de COVID-19

Reconeixent el gran repte que enfronten els governs, empreses, treballadors i totes les societats en el món sencer per combatre la pandèmia de COVID-19, el Dia Mundial de la Salut i Seguretat en el Treball d’aquest 2020 es dedica a abordar les malalties infeccioses a la feina, fent especial atenció a l’actual pandèmia de COVID-19.

Tots els anys, l’OIT utilitza el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball per sensibilitzar sobre l’adopció de pràctiques segures en els llocs de treball i el paper que desenvolupen els serveis de seguretat i salut en el treball (SST). Aquest any les circumstàncies i necessitats a nivell mundial són excepcionals i mereixen una resposta institucional excepcional. Aquest any, el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball s’enfoca en abordar el brot de malalties infeccioses a la feina, centrant-se en la pandèmia de COVID-19. L’objectiu és estimular el diàleg nacional tripartit sobre la seguretat i la salut en el treball. L’Organització Internacional de l’Treball aprofita aquest dia per sensibilitzar sobre l’adopció de pràctiques segures en els llocs de treball i el paper que desenvolupen els serveis de seguretat i salut en el treball (SST). També es posa l’accent en el mitjà i llarg termini, incloses la recuperació i la preparació per al futur, en particular, la integració de mesures en els sistemes i polítiques de gestió de la SST a nivell nacional i empresarial.

Els governs, les empreses, els treballadors i les seves organitzacions s’enfronten a enormes desafiaments mentre tracten de combatre la pandèmia de COVID-19 i protegir la seguretat i la salut en el treball. Més enllà de la crisi immediata, també hi ha la preocupació de reprendre l’activitat empresarial de manera que es mantinguin els progressos realitzats en la supressió de la transmissió.

wcms_741841

En aquesta ocasió s’ha publicat l‘Informe – Enfront de la pandèmia: Garantir la Seguretat i Salut en el Treball. Aquest informe destaca els riscos de seguretat i salut en el treball (SST) derivats de la propagació de COVID-19. També explora mesures per prevenir i controlar el risc de contagi, riscos psicosocials i ergonòmics, i altres riscos de SST associats amb la pandèmia. La Declaració de l’Centenari de l’OIT, adoptada el juny de 2019, va declarar que les condicions de treball segures i saludables són fonamentals per al treball decent. Això és encara més significatiu avui en dia, ja que garantir la seguretat i la salut en el treball és indispensable en el maneig de la pandèmia i la capacitat de reprendre el treball.

 

Font d’informació: OIT