El Ministeri de Treball posa en marxa un portal que ajuda els autònoms a desenvolupar la seva activitat amb seguretat

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social a ha posat en marxa el web Prevenció 10 per facilitar als autònoms gestionar de forma fàcil i senzilla els riscos laborals. A més, la pàgina facilita el compliment de la normativa de prevenció obtenint un pla de prevenció de riscos laborals.

Com funciona?

  1. Per accedir al servei, els autònoms s’hauran de registrar a la pàgina. Un cop dins, han d’indicar a quin sector d’activitat es dediquen, ja que el pla de prevenció de riscos laborals varia en funció del sector professional.
  2. Un cop s’ha seleccionat el sector d’activitat, el web demanarà documentació sobre la mateixa. Pots marcar que la documentació és genèrica, com la de qualsevol altre treballador autònom, de manera que no hauràs aportar-la, o que és per obra o construcció.
  3. En funció del sector d’activitat escollit, el treballador haurà de seleccionar la tasca o tasques que realitza en l’exercici de la seva activitat.
  4. Quan s’ha seleccionat la tasca que es realitza habitualment, el programa crea un expedient del teu centre de treball o de la teva activitat i a través d’una infografia, va mostrant les fonts de risc existents i les mesures preventives que s’han d’adoptar.
  5. En acabar, el document es pot exportar a pdf per anar consultant cada vegada que sigui necessari.

Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Els treballadors autònoms, quan coincideixen en el mateix centre de treball amb altres treballadors, tenen una sèrie d’obligacions i drets reconeguts per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Els autònoms han de conèixer quins són els riscos, produïts per altres treballadors i les mesures preventives per evitar-los.

Així mateix han d’estar informats pel titular del centre de treball dels riscos d’aquest centre que el puguin afectar, de quines són les mesures de prevenció corresponents i de com ha d’actuar en cas d’emergència.