Los accidentes in itinere

Captura de pantalla 2015-03-30 a les 9.08.36Entenem com un accident in itinere aquell accident que pateix un treballador i succeeix en el trajecte habitual entre la feina i casa o a l’inrevés. Per a que sigui considerat un accident d’aquest tipus s’han de donar quatre condicions simultàniament: Teleològic, cronològic, topogràfic i mecànic. Per a fer-se una idea del problema, segons les estadístiques del Servei Català del Trànsit de 2013, el 75% dels accidents laborals de trànsit van ser anant o tornant de la feina. I es van comptabilitzar 26 víctimes mortals.

Aquests accidents computen a l’empresa com un altre accident laboral i se n’ha de fer càrrec la mútua d’accidents de treball. Però, quina responsabilitat té l’empresa amb un accident que pateix el seu treballador quan ja ha sortit del centre de treball? L’empresari no té potestat per dir-li al seu treballador que li faci al cotxe particular les revisions pertinents, o que respecti les normes de seguretat en el seu temps d’oci. Tot i així n’ha d’assumir les conseqüències legals.

Des del punt de vista de prevenció s’ha d’investigar l’accident com un altre qualsevol. I com a totes les investigacions, s’han de posar les mesures preventives. En aquest cas només ens queda posar que l’empresari oferirà formació als treballadors en seguretat vial. Aquesta formació caldrà que intenti conscienciar els treballadors de les precaucions que han de prendre a la carretera i mirar de fer canviar les actituds perilloses al volant.

Per millorar la vostra seguretat vial, sigui in itinere o no, recordeu aquests consells:

  • Es convenient que l’empresa flexibilitzi l’entrada i la sortida de la feina, evitant d’aquesta manera que el treballador agafi angoixa al cotxe o cometi imprudències per arribar puntual.
  • No consumir alcohol o drogues que puguin afectar les capacitats del conductor.
  • Evitar conduir amb excés de fatiga o son.
  • Evitar les distraccions al volant (telèfon, gps, consultar documents, etc…)
  • Respectar les senyals de circulació vial, sobretot en allò referent a la velocitat.
  • Tenir els manteniments del cotxe al dia, tant de seguretat activa com passiva
  • Planificar els itineraris a seguir, i triar aquells que siguin més segurs
  • Reduir la velocitat sempre que les condicions meteorològiques siguin adverses.

Àlex Rodríguez
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals i professor del Màster oficial en Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Vic 
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: alex@btconsulting.org