Els aliments i el brot de coronavirus a la Xina

En relació al Nou Coronavirus 2019-nCoV, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) no ha pres cap acció atès que actualment no s’han identificat els aliments com a font o via probable de transmissió del virus.

Es tracta d’una situació emergent, de ràpida evolució, amb investigacions en curs. Hi ha moltes incògnites sobre la virulència i la patogenicitat del virus, la gravetat dels seus efectes, els patrons de transmissió, els reservoris i la font d’infecció. El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) – agència de la Unió Europea- fa un seguiment del brot i proporciona avaluacions de risc per orientar els Estats membres de la UE i la Comissió Europea. L’Organització Mundial de la Salut coordina els esforços mundials.