Las grasas "trans" y su limitación en los alimentos

Els greixos trans coneguts també com “àcids grassos trans” o “AGT” corresponen a una tipologia de greixos insaturats d’origen vegetal produïts generalment en la indústria transformadora d’aliments a partir dels olis parcialment hidrogenats. L’objectiu de la transformació a partir de la hidrogenació dels greixos és passar de l’estat líquid al sòlid per augmentar la vida útil del producte i també el seu atractiu. Es troben bàsicament en productes transformats tipus menjar ràpid, aliments fregits, margarina, pastissos, galetes, pastes industrials, entre d’altres. Nivells elevats d’aquestes substàncies en sang poden incrementar el colesterol amb la possibilitat que s’acumulin a les artèries fet que comporta un major risc de malalties cardiovasculars; en el cas de la Unió Europea és la principal causa de mort a la UE amb més de 600.000 casos de mort a l’any.

La “US Food and Drugs Administration (FDA)” dels Estats Units va prohibir, al juny de 2015, el seu ús establint un període de 3 anys a les empreses alimentàries per poder adaptar-se a la regulació. A finals de 2015 també la Comissió Europea va elaborar un informe en què aconsella limitar els greixos “trans” dels aliments com a resposta a un dels articles que regula el Reglament 1169/2011 sobre informació al consumidor. Malgrat l’interès a nivell Europeu d’establir mesures hi ha alguns països europeus que ja disposen de regulacions nacionals específiques per limitar l’ús d’aquestes substàncies en els aliments.

L’informe que va elaborar la Comissió Europea posa de manifest que tot i que el consum de greixos “trans” està per sota dels nivells recomanats tant a escala nacional com internacional, hi ha grups de població on la ingesta és superior i és en aquests casos on cal prestar especial atenció. Així mateix l’informe assenyala que no en tots els països el nivell d’ingesta és semblant sent en alguns d’ells superior a la resta.

A l’espera de l’emissió d’un informe de la Comissió Europea més tècnic, a partir de consulta pública i més centrat en la indústria, es realitzarà una nova proposta als països integrants per intentar limitar la ingesta de forma legal, sent aquesta la via que els experts sostenen com la més efectiva per mantenir la dieta amb uns límits admissibles. Aquesta regulació podria ser clau per disminuir la despesa en assistència sanitària tal com mostren els informes emesos a Dinamarca, país que regula l’ús de greixos trans i s’observa una disminució de les malalties coronàries i com a conseqüència, una disminució de la despesa a nivell sanitari.

Malgrat aquestes regulacions els greixos “trans” no són exclusivament compostos creats per la mà de l’home sinó que estan naturalment presents en alguns aliments com la carn, productes lactis o olis comestibles.

Una vegada més cal convèncer-se que els greixos trans es poden limitar i prohibir però no desapareixeran del mapa alimentari amb la qual cosa no hi ha més remei que assegurar una dieta el més variada possible.

  • U.S. Food and Drug Administration (FDA) http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm373963.htm 
  • El País internacional  http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/03/actualidad/1449167000_674316.html 
  • Agència Catalana de Seguretat Alimentària  http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/dir3729/doc36876.html

Maria Marmí
Tutora Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària: Sistema APPCC 
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: maria@higienealimentaria.com