Els productes de peix a punt per consumir poden ser la principal font de Listeria monocytogenes

Un estudi dut a terme entre el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC), l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i el Laboratori de Referència de la Unió Europea per a Listeria monocytogenes ha trobat un grau relativament alt de disseminació de Listeria monocytogenes a la cadena alimentària i a la població humana a la Unió Europeu (UE). En particular, s’ha observat un fort vincle amb productes de peix a punt per consumir.

L’estudi anomenat The European Listeria Typing Exercise es va iniciar el 2010 amb l’objectiu de descriure amb un enfocament One Health l’epidemiologia molecular de la listeriosi en humans i aliments. S’hi relacionen dades sobre salut pública i alimentació en nombrosos estats membres. S’ha tingut en compte tres categories d’aliments preparats: peix fumat o curat, formatges tous o semi-tous i productes carnis envasats amb tractament tèrmic.

Els nombrosos aïllats d’humans i d’aliments de Listeria monocytogenes s’evidencia que són genèticament molt similars, és a dir, probablement s’originen a partir d’una font comuna. És una indicació forta, però no definitiva, que assenyala que l’aliment pugui haver causat les infeccions. Les proves microbiològiques per si soles no són suficients per relacionar els aliments amb les infeccions humanes, i sempre es requereixen proves epidemiològiques de suport. En aquests casos la majoria dels aïllats alimentaris (89,7%) provenien de productes del peix, mentre que els restants provenien de productes carnis (9,3%) i formatges (1,0%). La quantitat de Listeria en productes de peix era generalment baixa, però en un nombre prou significatiu de mostres el recompte de Listeria va superar el criteri microbiològic de 100 ufc / g. Per una altra banda les mostres de peixi derivats suposaven el 87,3% de totes les mostres d’aliments que presentaven un recompte de Listeria superior a 100 cfu / g.

La similitud genètica més gran (clúster) la constituïa el clon CC8 de L. monocytogenes. El clúster va incloure 30 aïllats humans i 56 d’aliments de 15 països, cosa que suggereix un elevat grau de difusió d’aquest clon a la cadena alimentària de la UE. Tenint en compte la capacitat de Listeria de persistir a la cadena alimentària durant anys, és probable que aquest clon causi grans brots transfronterers transmesos per aliments.

Els resultats d’aquest projecte mostren que el risc de L. monocytogenes en productes de peix a punt per consumir requereix una revisió del compliment dels criteris microbiològics per part dels operadors econòmics, especialment per als productes de peix.