Entra en vigor la Nova Norma IFS 6.1

El passat novembre es va publicar la nova versió de IFS Food ver 6.1. En conseqüència, a partir l’1 de juliol del 2018 ha entrat en vigor aquesta versió i, per tant, totes aquelles auditories dutes a terme a partir d’aquesta data es realitzaran d’acord amb la ver. 6.1 de la norma.

Els canvis més significatius d’aquesta versió són:

· Modificació de gestió d’al·lèrgens 4.20.2
· Frau Alimentari, amb la inclusió de 3 nous requisits: 4.21.1, 4.21.2 i 4.21.3
· Integració de les adaptacions i canvis en l’Integrity Program
· Actualització de les referències de la Doctrina
· Integració de la documentació sobre auditories sense anunciar
· Inclusió de codis QR en els certificats

Aquests i altres canvis i matisos els poden consultar a la norma IFS food ver. 6.1. Els recordem que la versió de la norma està disponible a la pàgina web www.ifs-certification.com per a la consulta de manera gratuïta.