Espanya defensa el seu sistema de protecció enfront de la Pesta Porcina Africana

La Comissió Europea va informar el passat divendres 11 de ocrubre, d’una alerta donada per Macedònia del Nord en relació amb un possible cas de pesta porcina a 21 tones de carn de porc procedents d’Espanya.

Aquesta setmana el ministre espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas, ha defensat els mètodes i sistemes de protecció existents a Espanya davant de la Pesta Porcina Africana (PPA), que fan que el país estigui considerat lliure d’aquesta malaltia. “Espanya té un sistema de prevenció i vigilància que permet garantir l’absència de PPA en el nostre territori”, va dir el ministre, qui ha assenyalat que el país ha adoptat “diverses mesures” sobre això.

Aquesta explicació va venir després dels nous casos sorgits en els últims mesos, en particular pels brots detectats en porcs domèstics d’Eslovàquia i Sèrbia.

Planas va destacar en concret “la implementació del programa nacional de vigilància sanitària del bestiar porcí”, que implica mesures passives de seguiment i actives, “com són el control d’explotacions, escorxadors i d’importacions procedents d’altres països”.

També va esmentar “el programa nacional de vigilància de les poblacions de senglars silvestres”, que inclou que siguin analitzades mostres d’alguns exemplars trobats morts al camp o caçats.

Finalment, el ministre ha explicat que hi ha un “pla estratègic nacional de bioseguretat en explotacions de porcí” que s’ha reforçat durant aquest any i que a més s’ha intensificat el control de les condicions de neteja i desinfecció dels vehicles de transport d’animals vius.

 

Fitxa de la malaltia segons MAPA

La PPA és una malaltia altament contagiosa que està causada per un virus de la família Asfarviridae, gènere Asfivirus, existint ceps que poden provocar quadres aguts o hiper aguts amb nivells de mortalitat i morbiditat pròxims al 100%, si bé altres soques cursen amb quadres clínics sub aguts o fins i tot crònics amb menys mortalitat. Origina lesions hemorràgiques a la pell i òrgans interns per lesions dels endotelis vasculars, però a diferència de la PPC aquesta malaltia no cursa normalment amb simptomatologia nerviosa. En qualsevol cas, és impossible la diferenciació d’aquestes dues malalties mitjançant la simptomatologia i en cas de sospita clínica caldrà realitzar la presa de mostres immediata per realitzar un diagnòstic laboratorial que permeti la seva diferenciació.

  1. Virus de la família Asfarviridae – gènere Asfivirus
  2. Malaltia de declaració obligatòria (RD 526/2014)
  3. Hostes: Animals suids, tant domèstics com silvestres
  4. LNR: Laboratori Central de Veterinària d’Algete.
  5. Programa nacional de vigilància
  6. Components del programa reforçat en 2014

Programa nacional de vigilància sanitària porcina reforçat pel risc de la PPA a l’est d’Europa

Els objectius del programa són determinar la situació sanitària de la cabana porcina nacional pel que fa a la pesta porcina africana, la pesta porcina clàssica ia la malaltia vesicular porcina, per demostrar l’absència en el nostre territori i, d’altra banda, contribuir a la detecció primerenca en cas que aquestes malalties aconseguissin entrar a casa nostra.

L’any 2014 es va decidir reforçar el programa de vigilància en relació amb la PPA causa de la situació d’augment de risc d’entrada al nostre país des dels països de l’est d’Europa.

componentes_prog_reforzado_2014_tcm30-437593(1)