EU-OSHA compleix 25 anys

Aquest 2019, l’EU-OSHA celebra 25 anys de treball conjunt perquè els llocs de treball d’Europa siguin més segurs, saludables i productius.

La seguretat i la salut en el treball (SST) han estat un element central del projecte europeu des del principi amb la creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer. El principal esdeveniment per a la SST en el procés de desenvolupament de la UE va ser la publicació de la Directiva Marc (89/391 / CEE) en 1989. Aquesta Directiva va establir principis comuns i va situar l’avaluació de riscos en el centre de la legislació en matèria de SST. A principis de la dècada de 1990, es produïen més de 4 milions d’accidents laborals a l’any a Europa, 8 000 dels quals eren mortals. En resposta a aquestes colpidores xifres, la Comissió Europea va declarar 1992 Any Europeu de la Seguretat i la Salut en el Treball, establint les bases per a la creació de l’EU-OSHA el 1994 … la resta és història.

Què ens espera en el futur?

Els últims 25 anys han estat una època de canvis significatius en el món del treball i de canvis sense precedents a la UE. El futur és incert, però està destinat a plantejar nous reptes com a conseqüència de l’evolució de la tecnologia, les pressions polítiques i socials i els canvis en l’economia, la demografia i la pròpia UE. Les sòlides relacions de l’EU-OSHA amb tots els seus socis (la Comissió Europea, els centres de referència nacionals, els interlocutors socials, els socis de la campanya i parts interessades) seran de gran ajuda per fer front a aquests reptes.

Amb independència del que depari el futur, l’EU-OSHA i els seus socis seguiran esforçant-se per fer d’Europa un lloc de treball més segur, saludable i productiu.