FEPEX considera prioritario mejorar la disponibilidad de los productos fitosanitarios

seguridad alimentaria internacionalEl 2015 les exportacions hortofructícoles a Espanya han experimentat un creixement del 10%, superant així els 13.000 milions d ‘€ que havia previst FEPEX (la Federació Espanyola d’Associacions de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flores i Plantes vives).

En analitzar aquestes xifres, l’Assemblea de FEPEX ha desenvolupat un Pla d’Acció de 2016 en què es troben accions relacionades amb l’àmbit de la producció, la claredat, els mercats, la promoció així com la política agrària, comercial i soci laboral.

Pel què fa a la producció, l’Assemblea ha considerat prioritari millorar la disponibilitat dels productes fitosaniraris, amb la finalitat d’igualar les condicions entre els productors de la UE i de països tercers.

En referència a la qualitat, es treballarà per minimitzar les conseqüències negatives de la proliferació de protocols privats de producció, que estan suposant importants traves de funcionament del mercat únic i increments de costos i càrregues per als productors i operadors d’origen.

Finalment, destaquem que en l’àmbit dels mercats i la política comercial, durant el 2016 FEPEX mantindrà una postura ofensiva en el cas de les negociacions comercials amb països extracomunitaris amb alt poder adquisitiu com és el cas dels Estats Units o el Japó o amb països que ofereixen oportunitats a alguns sectors com la Xina, Sud-àfrica, i Mèxic, amb la finalitat que es produeixi una obertura real d’aquests mercats i es redueixin les barreres fitosanitàries que limiten les exportacions.

Marta Masqué
Periodista
(Universitat de Vic – BTC Centro de Estudios Superiores).
E-mail: marta.masque@btconsulting.org