Curso de gestión energética – Auditorías energéticas (200h)

Títol certificat per TÜV NORD

Gestor energèticEn un entorn energètic marcat pel constant increment de la demanda i dels preus, les empreses es veuen obligades a minimitzar els costos i els impactes associats al consum d’energia apostant, així, pel desenvolupament sostenible.

Per això, les organitzacions necessiten la figura del gestor energètic, encarregat de coordinar les actuacions de l’organització en matèria d’energia i d’implantar mesures d’estalvi i eficiència.

Més informació aquí.