ISO 14001, tercera versión para 2015

sostenibleA partir del maig d’aquest any 2013 un grup de treball de la International Standarisation Organisation (ISO) està preparant una nova versió de la ISO 14001, que es preveu que estigui disponible, en forma de tercera revisió, previsiblement al gener de 2015.

Abans de la publicació definitiva, no obstant, hi ha una seria d’etapes preparatòries que hauran de portar-se a terme i que, segons el cronograma establert pel mencionat grup de treball, preveu disposar ja d’un primer esborrany de la norma per finals d’aquest any 2013, i d’un projecte de la versió final per l’estiu del 2014, amb la publicació de la versió final, com s’ha dit, prevista per principis de 2015.

Aquest grup de treball està constituït per 92 membres, de 34 països, i està integrat per totes les parts interessades en la gestió ambiental, tals com representants de les indústries, de les administracions, dels organismes de normalització i certificació, dels consultors i de les organitzacions no governamentals (ONG’s), vinculades amb la gestió ambiental.

El mencionat grup de treball ha pres com a base per a la revisió la versió de 2004 de la norma, així com l’estudi elaborat per ISO sota el nom “The future challenges of environmental management”, en el que s’analitzen els reptes futurs de la gestió ambiental i que inclou recomanacions sobre com s’ha d’orientar la revisió de la ISO 14001. Entre altres, aquest document inclou propostes com:

 • La incorporació dels principis de la ISO 26.000 (Guia de Responsabilitat Social) amb la qual cosa s’aproximen els principis de gestió ambiental, desenvolupament sostenible i responsabilitat social.
 • La millora del comportament ambiental, i en especial la millora de l’avaluació del desenvolupament ambiental. I la major importància de l’avaluació del risc ambiental com a eina de gestió.
 • El major èmfasi en el compliment dels requisits legals  i d’altres requisits externs que l’organització subscrigui voluntàriament.
 • L’anàlisi dels impactes ambiental a la cadena de valor, com a pas següent a la implicació de les persones que treballen “en nom de l’organització”.
 • La major implicació dels grups d’interès. Potenciació de la comunicació externa.

En la fase actual del procés de revisió no es coneixen quines seran les modificacions exactes de la versió final revisada de la norma ISO 14001. No obstant, el que sí que es coneix és que es realitzaran alguns canvis estructurals arran de l’adopció per par de la ISO de l’Annex SL al 2012. Tots els comitès tècnics de l’elaboració de la norma ISO de sistemes de gestió hauran d’utilitzar l’estructura, els termes i les definicions que figuren com a guia en aquest Annex SL (anteriorment ISO Guide 83).

En base a aquest Annex SL, l’estructura de la nova versió de la ISO 14001 haurà de ser:

 1. Política, objecte i camp d’aplicació.
 2. Referències normatives.
 3. Termes i definicions.
 4. Context de l’organització.
 5. Lideratge.
 6. Planificació.
 7. Recolzament.
 8. Operació.
 9. Avaluació del desenvolupament.
 10. Millora.

Així doncs, el Comitè de Redacció de la norma treballa sobre els deu punts de l’Annex SL, juntament amb l’informe abans mencionat i la pròpia versió de la norma, amb la qual cosa les àrees clau de les futures modificacions inclouen, però no es limiten, als següents punts:

 • Àmbit d’aplicació: L’abast del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) s’aplicarà per incloure els impactes externs de l’organització.
 • Termes i definicions: En aquesta secció es farà referència als termes comuns i definicions bàsiques descrites a l’Annex SL i les específiques del SGA.
 • Context de l’organització: Aquesta secció inclourà requisits relatius a la comprensió dels problemes interns i externs de l’organització així com les necessitats i expectatives de les parts interessades.
 • Lideratge: El lideratge de l’alta direcció i el seu compromís amb el SGA es reforçaran com a requisits per garantir el compliment dels objectius del mateix.
 • Política: Els compromisos de la política ambiental s’ampliaran per incloure actuacions de recolzament a la protecció del medi ambient.
 • Aspectes ambientals: Aquesta secció inclourà la consideració de la perspectiva del cicle de vida en l’avaluació dels aspectes ambientals.
 • Requisits legals i altres requisits: Aquest aparta es substituirà per <>.
 • Objectes ambientals: S’exigirà la identificació dels indicadors de desenvolupament adequats per cada objectiu ambiental.
 • Planificació i control de la cadena de valor: S’introduirà una nova secció amb el requisit de garantir els processos aigües amunt i aigües avall de la cadena de valor per assegurar que els aspectes importants són controlats adequadament.
 • Avaluació del compliment: Com era d’esperar el projecte del comitè reforçarà el procés d’avaluació, amb la introducció d’un requisit per mantenir el coneixement i la comprensió de la seva situació de compliment.

Tot i que encara es molt aviat com per estar segurs dels continguts definitius de la versió final revisada de la norma ISO 14001:2015, ni de les modificacions que aquesta incorporarà, sí que sembla clar que el projecte del comitè ampliarà clarament l’abast del SGA, per la qual cosa aquest serà més obert i tindrà més atenció en la millora de la gestió ambiental global de l’organització.

Gerard Canals Puigvendrelló
Llicenciat en Ciències Ambientals i Engiyer Tècnic Agrícola.
Tutor del Màster de Gestió Ambiental i Sostenibilitat
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: gerard@higienealimentaria.com