La formación de los especialistas en manipular alimentos

Manipulación AlimentosFins fa pocs anys qualsevol persona es veia capacitada per a treballar a l’empresa alimentària; obrir un restaurant, un bar o una carnisseria eren tasques senzilles que aparentment no requerien de molts coneixements. Actualment i degut a la normativa sanitària que s’ha d’aplicar, hi ha empreses que decideixen tancar o no obrir establiments al·legant la pressió per part de sanitat. Aquest fet no s’hauria de veure com un impediment per a dedicar-se al sector de l’alimentació sinó com una oportunitat, altrament les inspeccions sanitàries i la normativa que regula la higiene i seguretat alimentària no haurien de ser una imposició sinó tasques de sentit comú com ho hauria de ser l’ordre i la higiene.

El manipulador d’aliments és una figura importantíssima dins l’empresa alimentària com a bon coneixedor dels processos i clau per assegurar la higiene i qualitat dels productes. És bàsic que els treballadors es formin per tal d’adaptar-se a les noves tecnologies, processos i esdevinguin experts en el seu lloc de treball. Actualment les empreses alimentàries han de complir amb normativa que canvia constantment i igual que en altres àmbits, formar-se no deixa de ser una manera d’esdevenir una persona i un treballador millor capaç d’adaptar-se als canvis i afrontar nous reptes.

Sovint en algunes empreses d’alimentació, al demanar si la formació i capacitació del personal és important surten respostes com les següents:

  • No hi ha temps
  • És una pèrdua de temps
  • Sempre és el mateix
  • Hem de fer la formació en hores intempestives
  • No serveix per a res
  • De què serveix si els responsables tampoc ho apliquen
  • M’he posat a treballar i no a estudiar
  • Les empreses del municipi no fan mai formació i tampoc tenen inspeccions de sanitat

Per a totes aquestes respostes diré que si no hi ha motivació i il·lusió no podrem canviar les coses i en conseqüència a llarg termini les empreses quedaran estancades i no podran competir amb les que aposten per la formació i les bones pràctiques obertes a nous canvis.  Lògicament això ha d’anar acompanyat d’uns responsables líders i oberts, que creguin en la formació, que es comparin amb empreses també líders, amb idees i projecció de futur, que aposten en la formació i en millorar.  Tot i així, a part dels manipuladors i els responsables de les empreses, cal comptar amb experts en formació en seguretat alimentària que senten també il·lusió i ofereixen nous sistemes formatius, que saben motivar els treballadors i responsables i estan capacitats per oferir una formació d’alta qualitat. Només així les nostres empreses seran capaces de competir al més alt nivell, oferint un producte de qualitat i en conseqüència satisfer al consumidor final.

Maria Marmí
Tutora Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària: Sistema APPCC 
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: maria@higienealimentaria.com