La formació en prevenció de riscos laborals, clau en temps de COVID-19

El 35% dels cursos de la COVID-19 que s’han impartit des de l’inici de la pandèmia a BTC s’han fet a personal docent

La tornada a la feina d’aquest setembre de 2020 no vindrà marcada per la típica síndrome postvacacional sinó per la urgent necessitat de gestionar millor que clatell la prevenció de riscos laborals, i en concret d’evitar el contagi de coronavirus a la feina.

A dia d’avui, moltes administracions i empreses segueixen apostant pel teletreball com a alternativa a la presencialitat. No obstant això, moltes altres empreses no poden fer-ho i han optat per alternatives fent grups de treballadors que alternen els seus dies o setmanes de treball presencial amb la finalitat de no coincidir tots en les oficines. Però no tots els llocs de treball poden permetre el teletreball. És el cas de treballadors essencials com els mestres, el personal sanitari, supermercats, transportistes, agricultors, etc.

Amb la transmissió a l’alça, institucions, governs i empreses s’afanyen per actualitzar els seus plans de prevenció i aconseguir minimitzar riscos i comptar amb les màximes garanties en la volta a la feina.

Des del Ministeri de Sanitat s’han publicat diversos documents per reforçar la prevenció de riscos laborals – en concret la prevenció de contagi de l’coronavirus. Un d’aquests documents és el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. En aquesta estratègia s’estableix que l’objectiu és la detecció precoç de qualsevol cas que pugui tenir infecció activa i que per tant pugui transmetre la malaltia, i especifica que la informació i formació són fonamentals per poder implantar les mesures organitzatives i adverteix que “s’ha de garantir que tot el personal compta amb una informació i formació específica i actualitzada sobre les mesures que es decideixin implantar” en l’entorn laboral.

A dia d’avui, si un sector està en boca de tots i necessita una especial preparació és el sector educatiu. Per això, el Ministeri d’Educació ha acordat amb les comunitats autònomes una Declaració d’actuacions coordinades en Salut Pública davant el COVID-19 per a centres educatius”.  Tot i que no totes les comunitats autònomes estan reforçant de la mateixa manera la preparació en prevenció de riscos laborals dels seus docents, destaca l’acció d’Andalusia, on més de 6.700 docents hauran de completar un curs que comptarà a més amb la tutorització de tècnics de prevenció de riscos laborals per a resoldre dubtes i donar suport a la formació dels coordinadors Covid19. L’objectiu, rebre informació general sobre coronavirus i conèixer el protocol d’actuació adaptat a el centre educatiu.

Desde BTC hem detecatat que fins el 35% dels cursos de la COVID-19 que s’han impartit des de l’inici de la pandèmia s’han fet a personal docent:

Per als interessats en Prevenció de Riscos Laborals, des BTC CES oferim també altres formacions més completes com:

  • Màster en Prevenció de Riscos Laborals: Aquesta formació habilita professionalment per actuar com a Tècnic de Nivell Superior de Prevenció de Riscos Laborals, segons estableix l’annex VI de l’RD 39/1797, en les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada. El programa de Màster es dirigeix ​​a titulats universitaris que vulguin adquirir coneixements en l’àmbit de la salut laboral i / o tinguin la intenció d’actuar com a tècnics de prevenció de riscos laborals. Semi-presencial / online.
  • Postgrau en Docència en Prevenció de Riscos Laborals: El postgrau de Docència en Prevenció de Riscos Laborals aporta les competències necessàries per a desenvolupar i impartir accions formatives que contribueixin a garantir la seguretat de les persones i l’òptim funcionament de sistema de prevenció. On-line.
  • Màster en Prevenció de Riscos Laborals + Postgrau en Docència en prevenció: Aquesta opció és la combinació de les dues formacions anteriors. Semi-presencial / online.
  • Màster en gestió avançada de la seguretat i salut laboral: aporta coneixements avançats, així com estratègies i pràctiques de gestió aplicables a la realitat. Es basa en un enfocament professionalitzador, una metodologia innovadora i una visió integral que garanteix l’encaix òptim d’aquesta gestió amb la resta de sistemes de gestió de l’organització. On-line.

Pot contactar-nos aquí.