La gestión basada en procesos como herramienta básica del Sistema de Gestión Integrada

Captura de pantalla 2015-02-16 a les 11.39.43La gestió basada en processos és una de les eines més utilitzades per a la majoria de sistemes de gestió sigui quin sigui el seu àmbit d’aplicació; qualitat, medi ambient, riscos laborals, etc.

La gestió basada en processos consisteix en sectoritzar les actuacions de l’activitat en aquells processos que tenen funcions concretes dins de la mateixa, per tal de definir amb claredat quines condicions s’han de complir per tal que el procés funcioni correctament i propiciï el bon funcionament de la resta de processos anteriors i/o posteriors.

A la pràctica, doncs, la gestió basada en processos consisteix en els següents passos:

  1. La identificació i seqüenciació dels processos en el Mapa de processos.
  2. La descripció de cada procés i la definició dels Requisits de gestió.
  3. El seguiment i control dels processos.
  4. La millora continua dels processos.

En aquest tipus de gestió, per a cadascun dels processos identificats, caldrà definir-hi els aspectes a controlar per tal de garantir en tots els casos la seva correcta gestió amb la finalitat que aquests compleixin sempre amb els requisits establerts pel desenvolupament de la resta de processos de l’activitat.

Així doncs, per a la majoria d’activitats tindrem un procés de compra, de venda, de producció, de qualitat, entre d’altres, que haurem d’analitzar per tal de determinar els paràmetres que definiran el seu bon funcionament a tots els nivells; qualitat, medi ambient, seguretat alimentària, etc. Cada procés s’ha de tenir en compte per ell mateix i pel que implica per a la resta de processos.

L’avantatge de la gestió basada en processos és que permet desvincular el producte o servei del propi concepte de gestió, és a dir, no és un sistema que consisteixi en verificar que tots els productes generats o que tots els serveis prestats compleixin amb els requisits establerts, sinó que el sistema consisteix en verificar que els processos es porten a terme correctament, entenent que així els productes i/o serveis que se n’obtinguin ja compliran amb els requisits marcats.

Més enllà de la complicació que pugui suposar la divisió de l’activitat en processos i el seu assemblatge en un únic manual de gestió integrat de l’empresa, la gestió basada en processos és una bona eina per tal de visualitzar com afecta cada procés de l’empresa en el producte o servei final de la mateixa, considerant l’activitat com un tot i vinculant la seva gestió a cadascun dels seus processos, i no només als de qualitat i producció, com acostuma a passar en altres sistemes de gestió basats en el producte o servei final.

Gerard Canals Puigvendrelló

Llicenciat en Ciències Ambientals i Engiyer Tècnic Agrícola.
Tutor del Màster de Gestió Ambiental i Sostenibilitat
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: gerard@higienealimentaria.com