La motivació un aspecte imprescindible en la prevenció de riscos laborals

Les persones necessiten sentir-se valorades i apreciades en el seu entorn laboral. Volen que els seus esforços siguin reconeguts, per això és important que els llocs de treball es percebin com a espais segurs i agradables, per poder complir les seves metes personals i aconseguir un desenvolupament personal enriquidor i continuat.

Captura de pantalla 2017-04-02 a les 16.44.17

La motivació a la feina fa referència a l’esforç que les persones estan disposades a iniciar i mantenir en els seus llocs de treball (Vroom, 1982). Està relacionada amb aquells processos que donen compte de la intensitat, direcció i persistència de l’esforç d’un individu per tal d’aconseguir una meta determinada (Robbins, 2004). Quan parlem d’intensitat, ens referim al mesurament de l’esforç que s’haurà de canalitzar en la direcció de la meta desitjada, i, que la persona utilitza per aconseguir el seu objectiu. La persistència es fa a la durada d’aquest esforç.

Dins de l’àmbit laboral, és important estimular i implantar accions que estimulin la motivació, ja que mitjançant la mateixa, l’empresari podrà aconseguir que l’organització funcioni correctament i que els treballadors se sentin més satisfets. Per tant, la motivació és un factor emocional bàsic, que permet realitzar les activitats diàries a la feina sense apatia i sense càrregues.

Moltes empreses opten per l’elaboració de plans de motivació laboral perquè s’han adonat que la gran majoria de persones no realitzen un treball únicament per diners.

Diversos estudis han identificat una sèrie de tècniques eficaces per a la motivació i per a l’elaboració d’aquest tipus de plans.

1) Reconeixement

Es tracta del conjunt de tècniques orientades a garantir la satisfacció de les persones tant en l’exercici de les seves funcions com en l’assoliment de les seves pròpies expectatives. Aquestes abasten aspectes com:

  • Premiar els èxits en el treball tant econòmicament com a través de reconeixements i incentius com viatges, activitats lúdiques, regals, etc.
  • Facilitar la promoció. Els empleats ha d’estar convençuts que si s’esforcen i treballen amb qualitat acabaran aconseguint millores i ascensos a l’empresa.
  • Proposar reptes. A la majoria de persones els encanten els reptes, ja que són una forma de demostrar la seva vàlua i de superar-se, sobretot si van acompanyats d’algun tipus de recompensa: felicitacions, ascensos, augment de sou, etc.
  • Facilitar i promoure la formació constant dels treballadors suposa múltiples avantatges: s’aconsegueix una major qualitat del treball, l’empresa compta amb professionals més capaços i els empleats veuen augmentada la seva autoestima i satisfacció.

2) Recerca de la ubicació ideal

No totes les persones som vàlides per a tots els treballs però el que sí és cert és que tots tenim un perfil determinat que encaixa molt millor en uns tasques o llocs que en d’altres.

3) Assignació de responsabilitats

L’organització és vital per a la tranquil·litat i motivació de l’empleat. Tots han de saber quina és la seva funció, objectius i fins on arriba la seva responsabilitat.

4) Promoció de la salut laboral i la prevenció de riscos

Entès no només com a aplicació del que diu la Llei sobre normativa de seguretat o ús d’equips de protecció, sinó també com un filosofia dins de l’organització basada en la implicació de tots en la promoció de la salut i el benestar en qualsevol detall: higiene i comoditat en el lloc de treball, mesures anti estrès, etc.

5) Promoure la participació

S’ha de buscar el consens en totes les decisions de l’empresa, involucrant intensament als empleats. És l’única manera d’aconseguir la fidelitat del treballador i la seva identificació amb l’organització.

La decisió de les empreses d’emprar tots els recursos i esforços per aconseguir la satisfacció i motivació laboral dels seus treballadors no deixa de ser una inversió amb retorn positiu. Com més motivats i satisfets estiguin els treballadors, major serà la seva productivitat i rendibilitat.

Aurea Delgado Peix