La Pesta Porcina Africana detectada a Grècia

Segons ha informat el ministeri d’Agricultura de Grècia, s’ha detectat un primer cas de Pesta Porcina Africana al país. El brot s’ha trobat en una petita granja de porcs domèstics a la comarca de Serres, al nord de país.

Després de detectar la malaltia en els teixits de l’cadàver de l’porc infectat, les autoritats van activar immediatament el protocol previst per a aquests casos, que preveu la prohibició absoluta de sortida d’animals vius, carn, semen, òvuls i embrions de porc d’aquesta comarca. Tampoc podran sortir d’aquesta perifèria productes derivats de l’porc, pinsos, eines o desfets si no compten amb el permís de centre local de prevenció de malalties.

La pesta porcina africana és una malaltia viral que afecta tota la família porcina, tant a porcs domèstics com a senglars. La malaltia que es manifesta a través de febre hemorràgica es transmet de forma directa a través de la picada de les paparres, o indirectament mitjançant la ingesta d’insectes que hagin absorbit sang infectada.

La pesta porcina africana (PPA) es va descriure per primera vegada a Kenya el 1910 i va romandre limitada a Àfrica fins a 1957, quan es va informar d’un primer brot a Portugal.

Al començament de la dècada dels seixanta es va assentar a la Península Ibèrica, amb brots esporàdics que es van perllongar fins a la dècada dels noranta i van incloure altres països de l’Europa occidental. A mitjans de la dècada dels noranta, Espanya i Portugal havien aconseguit eradicar aquesta malaltia a través de matances selectives.