La prevenció de riscos laborals després del Covid-19

La pandèmia que el món actual està patint ha capgirat la nostra societat i ara que el “desconfinament” sembla una realitat i una esperança cap a la normalitat, també ha fet plantejar canvis a les empreses i els serveis de prevenció de riscos laborals.
El risc de contagi segueix present i mentre no hi hagi cap vacuna i/o tractament, les persones i les empreses hauran de seguir aplicant mesures preventives que poden acabar essent definitives de cara el futur, ja que aquest virus ha demostrat que la societat i la humanitat són més fràgils del que semblava i que en el futur pot haver més amenaces com aquesta en altres formes i noms.
Les empreses hauran de plantejar-se noves maneres de treballar i altres formes de comportament i hàbits; s’hauran d’aplicar mesures de distanciament entre treballadors/es i la necessitat d’aplicar protocols d’higiene i control exhaustius per a tothom. La redistribució de les persones en les plantes de treball, controlant el nombre de les mateixes, i l’organització en les tasques per evitar contactes, pot ser una realitat d’ara en endavant.
Vivim en una societat en la qual, el contacte amb la nostra clientela, genera confiança i proximitat, però haurem d’aprendre a canviar els hàbits cap a una distància que ens permeti seguir oferint aquests serveis a més de la seguretat i benestar en les persones.
El teletreball ha permès continuar fent la feina que es feia des de l’oficina i ha ajudat a moltes empreses a no tancar o reduir la seva productivitat, però ha deixat palès que es necessita més formació per aprendre a gestionar i optimitzar les tasques i el temps, la gestió emocional i les competències digitals. De cara a la tornada a la normalitat, és una opció molt vàlida per descarregar el volum de personal a les empreses, millorar la conciliació laboral-familiar en evitar els desplaçaments al lloc de treball i una ajuda vital pel medi ambient, reduint el nombre de persones que utilitzen el transport públic i les carreteres.
Tots aquests canvis metodològics i organitzatius s’aniran fent a mesura que es vagin reincorporant les persones i es vagin reavaluant els llocs de treball i les tasques a realitzar, però és evident que el Coronavirus ha marcat un abans i un després en la prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut que hem de protegir dels nostres treballadors/es.

Screenshot 2020-04-21 at 13.55.47