La realització d’activitat física i la prevenció de riscos laborals

El progrés tecnològic que s’ha produït en l’àmbit laboral durant els darrers anys ha afavorit l’aparició de treballs cada cop més sedentaris, on es requereix un menor esforç físic en la realització de les tasques laborals que en el passat.

Aquesta manca d’exercici físic, característic dels treballs sedentaris, agreujat per d’altres hàbits nocius de l’estil de vida actual (sobrealimentació, tabaquisme…), han afavorit un increment de patologies. Malalties cardíaques, malalties cerebro-vasculars, hipertensió, obesitat, osteoporosi, diabetis, alguns tipus de càncers, artropaties i trastorns psicològics són totes malalties clarament vinculades al sedentarisme, que representen avui en dia pel món sencer una elevada càrrega en quant a morbiditat, discapacitat i, fins i tot, mort.

Desafortunadament, en l’actualitat la major part de les persones han disminuït dramàticament el nivell d’activitat física que realitzen, tant en les seves activitats laborals com en el seu temps lliure.

Tot i això, la situació sembla que pot canviar en un futur per la conscienciació que s’està duent a terme, sobretot des de l’àmbit mèdic. La realització d’exercici físic regular és una opció simple i rentable per millorar la nostra salut. Diversos estudis han demostrat que les persones físicament actives pateixen menys malalties i tenen una incidència significativament menor d’afeccions cardíaques, oncològiques i d’altres malalties cròniques respecte a les persones amb hàbits de vida sedentaris. A més, l’exercici físic prevé trastorns com l’obesitat i diabetis, i disminueix el risc de patir depressió i ansietat.

Convé ressaltar, a més, l’important paper que l’activitat física té en la millora del benestar psicològic. La condició física es relaciona positivament amb la percepció que tenim de la nostra pròpia salut, l’autoestima, els estats d’ànim positius i la disminució de sentiments negatius. Així mateix, es relaciona negativament amb l’ansietat i l’estrès que percebem.

També cal tenir en compte que nombrosos treballs realitzats mostren una relació positiva entre la pràctica d’exercici físic i indicadors de rendiment laboral. La promoció de la salut en el treball, doncs, pot esdevenir una mesura efectiva per disminuir l’absentisme laboral i minimitzar la pèrdua de productivitat, així com també millorar el benestar psicològic del treballador o de la treballadora, tant en el seu àmbit personal com en el laboral.

Consegüentment, la creació i l’aplicació de polítiques de promoció, desenvolupament i manteniment de la salut i condició física esdevindran un aspecte a valorar per les organitzacions, ja que poden tenir un efecte positiu en diferents aspectes individuals i organitzacionals el qual pot obrir les portes a propostes de creació de programes d’activitat física pel personal de les diverses organitzacions.

A nivell de prevenció de riscos laborals, la promoció de la salut i la condició física són temes que molt probablement aniran cobrant importància durant els propers anys, i que és necessari tenir molt en compte.

 

Anna M. Segura Llobet