Los 11 empleos verdes con más futuro

sostenibleEntre els sectors laborals en expansió i amb més futur avui en dia destaca el de la gestió ambiental. Inclou una gran varietat de professions, també anomenades llocs de treball verds, la contribució dels quals pot ser determinant per sortir de la crisi econòmica i, alhora, avançar vers el desenvolupament sostenible.

La Fundación Eroski ha elaborat una llista de les 11 sortides professionals més prometedores dins del sector del medi ambient:

  1. Agricultura i ramaderia ecològica. Es tracta d’una activitat que ha experimentat una significativa evolució en els últims anys. L’Estat espanyol, per exemple, ha duplicat la superfície dedicada a l’agricultura ecològica en els darrers 5 anys.
  2. Consultoria, enginyeria i auditoria ambiental. Aquests serveis també es troben en creixement, obrint nous mercants i abastant noves temàtiques, com ara les etiquetes ecològiques, el càlcul de la petjada de carboni, l’eficiència energètica, etc.
  3. Prevenció i control de la contaminació. És un dels àmbits que més llocs de treball està creant actualment.Es veu impulsat per la creixent exigència de les administracions, la pressió social i la conscienciació de les pròpies empreses a l’hora de millorar la qualitat ambiental i la salut de les persones.
  4. Ecodisseny. La seva funció és fer els productes més sostenibles, reduint-ne els requeriments de matèries primeres i energia, allargant-ne la vida útil, reduint el seu potencial contaminant i facilitant-ne la reutilització o valoració posterior.
  5. Ecoemprenedoria. Cada vegada són més les persones compromeses amb el medi ambient que opten per crear microempreses i pimes el l’àmbit verd, oferint una creixent diversitat de serveis.
  6. Energies renovables. Els llocs de treball verds més ben remunerats tenen relació amb els processos tecnològics i d’alta qualificació dins de les energies renovables.
  7. Nous jaciments de feina. Inclouen llocs de treball en sectors emergents relacionats amb la biodiversitat, el turisme sostenible, la I+D, les noves tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la gestió ambiental i energètica, la mobilitat sostenible, els ecoparcs, la biotecnologia, els cultius energètics, etc.
  8. Rehabilitació d’edificis sota criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. L’obligatorietat de qualificar i certificar energèticament els edificis que es posin en venda o lloger suposa un impuls per als professionals (arquitectes, enginyers…) que vulguin dedicarse a aquesta activitat.
  9. Empreses de serveis energètics (ESE) s’ocupen de millorar l’eficiència d’empreses, institucions o ciutadans oferint tot tipus de solucions i alternatives per reduir i optimitzar els consums d’energia.

En la majoria d’aquests llocs de treballs verds la qualificació professional és un requisit indispensable, per la qual cosa la formació esdevé un factor essencial.