Les intoxicacions alimentàries es multipliquen durant l’estiu

Durant els mesos d’estiu acostumem a menjar molt més fora de casa portant menjar a la platja, a la muntanya, a la piscina, al parc, etc. En condicions idònies, això no siginificaría un major risc. Però, l’augment de les temepraturas en aquesta època de l’any, afavoreix la proliferació de microorganismes en els aliments, segons adverteix la Societat Valenciana de Pediatria (SVP).

Les intoxicacions alimentàries es produeixen per la ingesta d’aliments contaminats per bacteris o les seves toxines, virus o paràsits, els efectes nocius en l’organisme poden ser importants. “S’ha de tenir especial cura amb els àpats estiuenques a l’aire lliure, ja que no sabem en quin estat es poden trobar els aliments, ja que al treure-les de casa es trenca la cadena de fred i hi ha més risc d’intoxicació alimentària”, recorda el president de la SVP, Luis Carlos Blesa.

Entre les intoxicacions i infeccions més freqüents a l’estiu, destaquen les gastroenteritis produïdes per bacteris o les seves toxines. Segons la Societat Espanyola de Endrocrinología i Nutrició (SEEN), es calcula que aquestes intoxicacions afecten cada any a Europa a uns 40.000 casos i causen 3.300 hospitalitzacions i, en casos puntuals, fins i tot la mort del pacient.

Una de les malalties més conegudes és la salmonel·losi. Aquesta es produeix per diverses espècies de bacteris del gènere ‘Salmonella’, vinculades amb la temperatura excessiva en la conservació d’aliments procedents d’aus, carns, i fins i tot fruites i verdures, o de la falta de rentat d’aquestes últimes. No obstant això, els ous i les receptes de menjars que es realitzen amb ells, són una de les causes que més casos de salmonel·losi produeixen a Espanya.

En conseqüència, aquest tipus de problemes de salut poden derivar en episodis de diarrea, febre, dolor abdominal i de cap, vòmits, nàusees, debilitat i malestar general. Per això, si els símptomes perduren i no remeten amb mesures habituals (hidratació adequada, especialment amb sèrums de rehidratació oral, consells dietètics senzills, repòs i antitèrmics, segons els casos) es recommienda acudir al metge / pediatre.