Les Normes de Seguretat Alimentària: BRC, IFS i FSSC 22000

El comerç internacional d’aliments creix sense parar i, a més, va marcat per un gran progrés tecnològic i per una societat de consumidors que cada dia estan més informats i sensibilitzats per consumir aliments de qualitat que no representin un risc per a la seva salut.

Això vol dir que ens trobem en un escenari en el qual s’han de vigilar molts més riscos en matèria de qualitat i seguretat alimentària, aprofitant les noves tecnologies existents i informant degudament als consumidors.

No obstant això, l’absència d’una norma de referència internacional sobre requisits que permeti assegurar la qualitat i seguretat dels aliments a escala global, ha donat lloc al desenvolupament de diferents propostes que sorgeixen dels diferents actors que integren la cadena alimentària: associacions de distribuïdors i grans superfícies, associacions de fabricants, administració pública. El seu objectiu és prendre totes les precaucions raonables per comercialitzar un productes alimentaris segurs.

Avui dia, els principals estàndards internacionals més reconeguts per la Seguretat alimentària són les normes BRC, IFS i FSSC 22000.

BRC: La norma BRC (British Retail Consortium) és un sistema de seguretat alimentària desenvolupat per la distribució minorista britànica. Va sorgir per la necessitat de disposar d’una norma uniforme de qualitat i seguretat alimentària per fer front a les creixents exigències del  mercat. Entre aquestes, es troben les demandes dels consumidors, l’increment dels requisits legals, la responsabilitat cada vegada més gran dels distribuïdors, o la globalització del subministrament de productes.

IFS: La norma IFS (de l’anglès, International Featured Standard) és un sistema de seguretat alimentària reconegut a nivell internacional, que vetlla de manera permanent per assegurar i millorar la seguretat alimentària dels productes destinats al consumidor. Per a això, té per objecte permetre l’avaluació de la seguretat dels proveïdors d’aliments i sistemes de qualitat, d’acord amb un criteri uniforme.

La norma IFS fa possible complir amb tots els requisits legals en matèria de seguretat alimentària. També aporta normes comunes i transparents per a tots els proveïdors.

FSSC 22000: La norma ISO 22000 juntament amb el PAS 220 publicat per la British Standards Institution conflueix en la publicació de la norma FSSC 22000 (Food Safety System Certification).  Aquesta norma conté un sistema de gestió internacionalment reconegut i molt complet, i l’integra amb elements fonamentals per a la seguretat alimentària, com les bones pràctiques de fabricació o el sistema APPCC.

Per més informació us recomanem la següent formació:

master-estandares