Les noves APP’s i programes de Prevenció de Riscos Laborals

Com a tècnics de prevenció us heu plantejat algun cop si alguna nova tecnologia o alguna aplicació us podria facilitar informació més detallada per una avaluació de riscos laborals? O fins i tot la utilització de drons, sensors o Google Glass per a poder realitzar inspeccions en lloc perillosos i de difícil accés? Si no us ho heu plantejat, us convido a reflexionar sobre el tema, mentre exposo a continuació diferents exemples de noves app’s i programes relacionats amb prevenció.

La finalitat d’aquestes eines de treball és proporcionar informació necessària de la manera més ràpida i exacte possible, millorant l’eficàcia i eficiència per els prevencionistes.

Les quatre noves aplicacions de l’INSHT estan disponibles per descarregar en dispositius amb sistema operatiu Android o IOS. Cada una d’elles es centren en aspectes diferents dins de la prevenció de riscos i engloben les següents característiques principals:

Utilització correcte d’escales manuals: Aquesta aplicació permet verificar les condicions de seguretat en la utilització de les escales manuals per l’ús professional, incloses d’un tram, extensible de recolzament i les de tisora o auto-estables.

Límits d’exposició professional: L’aplicació LEP conté límits d’exposició d’agents químics a Espanya adoptats per INSHT i aprovats per la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. La recerca de la informació es pot fer per nºCAS o per nom de l’agent, de forma completa o introduint una part del mateix.

– Atenuació dels protectors auditius: Aquesta aplicació calcula l’atenuació del soroll que ofereix un protector auditiu amb una exactitud mitja-alta a partir dels valors H, M, L que normalment apareixen a la fitxa del fabricant i dels nivells de soroll globals ponderats A i C obtinguts a partir de la medició del soroll ambiental.

Anàlisis de postures forçades (mètode REBA): Aquest mètode serveix per analitzar, de forma ràpida i senzilla, el risc a causa d’ una postura forçada determinada. Aquesta eina inclou els factors de càrrega postural dinàmics i estàtics, la interacció persona-càrrega, i la pròpia gravetat per mantenir la postura del braç.

En referència als nous hardwares en matèria de prevenció, l’eina interactiva d’avaluació de riscos (OiRA) és una aplicació web gratuïta que us ajudarà a realitzar l’avaluació de riscos laborals del vostre centre de treball o empresa.

OiRA és un projecte europeu liderat per l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball en el qual diversos organismes de prevenció de riscos laborals de tot el continent (agents socials i administracions públiques), entre ells la Generalitat de Catalunya, col·laboren elaborant i compartint eines d’avaluació de riscos de diferents sectors o activitats.

Aquesta eina ha estat especialment concebuda per ser utilitzada per les petites i mitjanes empreses (PyME’s), per recolzar-les en el procés d’avaluació de riscos en el seu lloc de feina i per documentar els resultats de l’avaluació.

S’ha de tenir en compte que la utilització de l’eina ha d’anar acompanyada sempre d’altres accions per part del tècnic/a de prevenció, com la formació dels treballadors, entre d’altres.

Font extreta del INSHT i la Generalitat de Catalunya

 

 

Patricia Rubio

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales