La evolución del Reglamento EMAS y su relación con la ISO 14001

emas + iso 14001L’any 1992 la Comunitat Econòmica Europea (CEE) va publicar la norma BS 7750, en la qual es reconeixia responsabilitat de la industria i de les seves activitats en relació al medi ambient.

Aquesta norma va donar lloc al desenvolupament del Reglament (CE) 1836/1993, conegut com a Reglament EMAS I (Eco-Management and Audit Scheme), en el qual la Unió Europea (UE) posa les bases que ha de complir un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) que englobi totes les activitats i processos dins de les empreses i organitzacions.

Per seguir amb l’evolució d’aquesta norma, a inicis de 2001 va entrar en vigor el Reglament (CE) 761/2001, conegut com a EMAS II, pel qual es permet a les organitzacions que s’adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental. Fins aquest moment la EMAS I només s’aplicava al sector industrial, i no és fins a l’entrada en vigor del reglament EMAS II que s’amplia la cobertura del SGA a qualsevol empresa i/o organització que pugui tenir un impacte sobre el medi ambient o que simplement vulgui millorar el seu comportament ambiental.

El reglament EMAS II reconeix per primera vegada els aspectes ambientals indirectes, amb una sèrie de recomanacions per distingir-los, i reconeix el sistema de gestió ISO 14001 com a SGA base pel desenvolupament d’un sistema basat en el Reglament EMAS II.

A principis de 2010 va entrar en vigor el Reglament (CEE) 1221/2009, conegut com a EMAS III, el qual segueix la línia de promoció de millora contínua del comportament ambiental mitjançant l’establiment i l’aplicació d’un SGA que inclogui l’avaluació sistemàtica i contínua del les activitats i processos de l’empresa i/o organització, l’obertura i difusió de la informació sobre el comportament ambiental de l’activitat, la possibilitat de la implicació del públic i de a resta de parts interessades en la gestió ambiental i la implicació activa i responsable dels treballadors mitjançant una formació adequada.

Com novetat important, el nou reglament obre la possibilitat de registrar-se a EMAS III a empreses i organitzacions de fora de la Unió Europea, creant l’anomenat EMAS Global.

Tenint en compte aquesta evolució, podem dir que el Reglament EMAS III és més exigent que la norma ISO 14001:2004 ja que obliga a complir tots els requisits d’aquesta (la pren com a base del SGA) i, a més a més:

  1. La identificació d’aspectes ambientals indirectes.
  2. La implicació dels treballadors en l’establiment d’objectius i fites ambientals.
  3. La informació contínua de les parts interessades en relació al comportament ambiental de l’activitat. Obligació de subministrar periòdicament informació ambiental mitjançant la Declaració Ambiental: document que exposa, de manera clara i concisa, el comportament ambiental de l’organització i el resultat de les seves actuacions en aquesta matèria.
  4. El Registre Públic d’organitzacions adherides a l’EMAS¸ tant a nivell Europeu com, també, per part d’empreses i/o organitzacions de qualsevol altre part del món.

Gerard Canals Puigvendrelló
Llicenciat en Ciències Ambientals i Engiyer Tècnic Agrícola.
Tutor del Màster de Gestió Ambiental i Sostenibilitat
(Universitat de Vic – BTC Centre d’Estudis Superiors).
E-mail: gerard@higienealimentaria.com