L’exposició a les radiacions ionitzants a la feina afecta més de 24 milions de treballadors a tot el món

Normalment l’exposició a les radiacions s’associa als que treballen a nivell nuclear o tracten amb fonts radioactives. Tot i això, els treballadors d’altres professions com ara els professionals de la salut, miners, tripulació d’avions, investigadors, també es poden veure greument afectats si no es prenen les mesures adequades.

I és que el creixent ús de procediments mèdics que utilitzen radiació ionitzant i un millor accés a aquesta tecnologia de la salut de les darreres dècades, han donat lloc a un ràpid augment del nombre de treballadors de la medicina exposats ocupacionalment al llarg dels anys. És un repte continu, en particular per al control de l’exposició i la capacitació dels professionals de la salut en temes de protecció radiològica.

Alhora, i en referència a les indústries que involucren materials radioactius d’origen natural (NORM), hi ha una consciència cada vegada més gran sobre la necessitat de protegir els treballadors i d’aplicar un enfocament graduat per part dels reguladors i els recursos dels operadors per a la gestió de la protecció daquests. Per fer-ho, cal intercanviar experiències que ajudin a establir els requisits reglamentaris per a la protecció radiològica en processos industrials que involucren NORM. La regulació i la gestió de l’exposició al radó als llocs de treball també és un tema important.

L’energia nuclear s’utilitza a molts Estats membres de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (IAEA) per satisfer el ràpid augment de la demanda d’energia. La introducció de plantes d’energia nuclear (NPP) als anomenats països d’embarcament nuclear i els dissenys de nous tipus de reactors nuclears han donat lloc a reptes nous per a la protecció radiològica ocupacional. Atès que molts reactors nuclears arriben al final de la seva vida útil, la protecció radiològica durant les activitats de cloenda ha augmentat i afecta la protecció radiològica dels treballadors. A més, els accidents a les centrals nuclears poden tenir efectes catastròfics no només per als treballadors, sinó també per a les comunitats i el medi ambient. Per tant, cal establir mesures estrictes de prevenció i control.

És en aquest context en què la IAEA celebra la tercera conferència internacional sobre Protecció radiològica ocupacional: Enfortiment de la protecció radiològica dels treballadors: vint anys de progrés i el camí a seguir al Centre Internacional de Conferències de Ginebra, Suïssa, del 5 al 9 de setembre del 2022. En aquesta conferència, més de 500 experts de tot el món intercanviaran informació i experiències sobre l’enfortiment de la protecció dels treballadors contra les radiacions.

Aquesta conferència és una oportunitat per intercanviar coneixements i experiències que ajudin a fixar el rumb per continuar avançant de forma concreta en la millora de la protecció radiològica dels treballadors a totes les indústries i països, i en la consecució d’entorns de treball més segurs i saludables , en particular mitjançant la creació duna cultura preventiva mundial.

“La protecció de la salut dels treballadors ha estat un objectiu constitucional de l’OIT des de la seva creació el 1919”, va afirmar Vic Van Vuuren, Director General Adjunt de Polítiques a càrrec. “Avui dia, encara estem molt lluny d’aquest objectiu. Les morts i lesions relacionades amb la feina, incloses les causades per l’exposició a les radiacions, es cobren un preu especialment elevat, sobretot als països en desenvolupament, on els sistemes nacionals de seguretat i salut a la feina no estan ben establerts.”