Lipoatròfia Semicircular: què és i com prevenir-la?

Des de l’any 2007 s’entim parlar cada vegada més sobre el concepte de lipoatròfia semicircular a partir dels casos detectats en diferents edificis d’oficines de Barcelona, però, què és realment la lipoatròfia semicircular?

Si fem una recerca ràpida a internet, trobarem milers de pàgines que ens parlen sobre aquest fenomen. En moltes d’aquestes pàgines, la descriuen com una malaltia, típica dels edificis d’oficines hermètics, la qual està considerada com a malaltia professional per la Generalitat de Catalunya, fet que és fals.

La lipoatròfia semicircular és una lesió, atribuïble a les condicions de treball, que consisteix en una atròfia localitzada en el teixit adipós subcutani que es caracteritza per l’aparició de depressions en forma semicircular en la superfície de la pell i que pot donar-se en diferents zones del cos (cuixes, avantbraços, abdomen ), és visible i palpable.

Característiques de la lipoatròfia:

 • La seva aparició té un període de latència de 3- 4 mesos.
 • Es tracta d’una lesió asimptomàtica que no afecta ni la musculatura ni a la dermis ni l’epidermis.
 • És una lesió reversible, als 6-12 mesos, sempre que s’hagin adoptat les mesures preventives adequades, el 90% dels casos es troben completament recuperats.
 • Afecta més a dones que a homes, en una proporció de 6 a 1 aproximadament.
 • Es tracta d’una lesió per sensibilització, per tant, dos treballadors / es exposats / es a les mateixes condicions no tenen perquè desenvolupar la lesió.


Què causa la lesió?

Encara que l’etiologia de la lesió no està clara s’han trobat els següents factors associats a la seva aparició:

 • Microtraumatismes continuats a la zona de la lesió, per exemple, en donar suport durant la jornada laboral les cuixes a la part superior de la taula de treball.
 • Nivells d’humitat relativa ambiental inferiors al 50%.
 • Superfícies de treball amb estructures metàl·liques.
 • Elevats nivells d’electricitat estàtica.
 • Elevats nivells de camps electromagnètics.

La Generalitat de Catalunya, juntament amb l’Agència de Salut Pública, va redactar el 2007, després de l’aparició dels primers casos, el Protocol d’Actuació davant la Lipoatròfia Semicircular. Aquest ha patit dues revisions posteriors, una a 2009 i una altra el 2015 [1] i ha estat adaptat en diferents comunitats autònomes com és el cas del País Basc o Madrid, entre d’altres. En aquest protocol es determina que la Lipoatròfia semicircular s’ha de considerar com un accident laboral i defineix el procediment a seguir per a determinar el seu origen. A grans trets, en primer lloc cal determinar si la lesió ha estat originada per causes ergonòmiques; en cas que aquestes es descartin, cal avaluar les condicions d’humitat, càrregues electrostàtiques i camps electromagnètics en el lloc de treball. Durant l’estudi, seguiment i avaluació dels casos de lipoatròfia semicircular és important la coordinació entre la Mútua del Treball, el Servei de Prevenció i el Servei de Vigilància de la Salut.

Un cop detectat un cas és molt important, sempre que s’hagin descartat aspectes exclusivament ergonòmics com a origen de la lesió, realitzar una recerca activa de casos. El Protocol d’actuació davant la Lipoatròfia Semicircular estableix un protocol específic d’actuació a partir dels 4 casos en un mateix edifici.

 Què podem fer per evitar l’aparició de la lesió o eliminar?

Alguna de les mesures preventives a adoptar per evitar l’aparició de Lipoatròfia Semicircular i / o afavorir la seva desaparició són les següents:

 • Adoptar una posició de treball correcta.
 • No utilitzar roba molt ajustada.
 • Evitar la utilització de teixits acrílics atès que afavoreixen l’acumulació d’electricitat estàtica.
 • Evitar l’ús de calçat amb sola de goma i caminar arrossegant els peus.
 • No exercir massa pressió a la part interior i anterior de les cuixes.
 • A l’estar assegut / a, no creuar les cames.
 • No et recolzar-se sobre els cants de la taula mentre s’està assegut / a.
 • Beure molta aigua durant la jornada per mantenir el cos ben hidratat.
 • Mantenir la humitat relativa al voltant del 50%.
 • Reduir els equips de treball a aquells realment necessaris per al desenvolupament del nostre treball.
 • Evitar utilitzar equips de calefacció sota les taules de treball (estufes, escalfadors …).
 • Assegurar-se que el cablejat de tots els equips de treball es troba agrupat i correctament posat a terra.
 • Posar a terra tot aquell mobiliari que contingui parts metàl·liques.
 • Evitar l’ús de connexions wifi.
 • Utilitzar cadires de treball de material antiestàtic i / o que faciliti la descàrrega electrostàtica.

Recordar que, tot i no haver detectat cap cas en els edificis / zones d’oficines, és important avaluar el risc i considerar aquestes mesures preventives amb l’objectiu de prevenir l’aparició de la lesió.

Cristina Martinez Dalmau
Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals.