L’OIT publica l’informe 2022 de la Comissió d’Experts en Aplicació de Convenis i Recomanacions

La Comissió d’Experts en Aplicació de Convenis i Recomanacions, els treballs de la qual constitueixen la pedra angular del sistema de control de l’OIT sobre les normes internacionals del treball, acaba de publicar-ne l’informe anual.

Les normes internacionals del treball són instruments universals adoptats per la comunitat internacional que reflecteixen valors i principis comuns sobre els assumptes relacionats amb el treball. Els Estats Membres poden triar entre ratificar o no ratificar un Conveni determinat, però l’OIT també considera important seguir l’evolució produïda als països Membres fins i tot els que no els han ratificat.

Un cop un país ha ratificat un conveni de l’OIT, està obligat a informar regularment sobre les mesures adoptades per aplicar-lo. La Comissió d’Experts en Aplicació de Convenis i Recomanacions és un òrgan independent, constituït per 20 juristes destacats a escala nacional i internacional la missió dels quals és examinar l’aplicació dels convenis i recomanacions de l’OIT pels Estats Membres.

Els nomenaments es fan a títol personal, efectuant-se l’elecció entre personalitats de totes les regions del món reputades per la seva imparcialitat, competència i independència, amb l’objectiu de permetre que la Comissió es beneficiï d’una experiència directa de diferents sistemes legals, econòmics i socials .

La Comissió d’Experts publica també aquest any un Estudi General Garantir una feina decent per al personal d’infermeria i els treballadors domèstics, actors clau en l’economia de la cura de persones que estarà disponible a partir de la darrera setmana de febrer.