L’OMS demana prohibir els antibiòtics promotors de creixement en animals sans

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) es pronuncia per primera vegada en contra d’aquest tipus d’antibiòtics, ja que poden provocar el desenvolupament de bacteris resistents que són transmesos a les persones.

Captura de pantalla 2017-11-13 a les 9.54.53L’OMS recomana que les indústries agropecuària, piscicultora i alimentària deixin d’utilitzar sistemàticament antibiòtics per estimular el creixement i prevenir malalties en animals sanos. Les noves recomanacions de l’OMS tenen com a finalitat preservar l’eficàcia dels antibiòtics importants per a la medicina humana reduint el seu ús innecessari en animals. En alguns països, aproximadament el 80% del consum total d’antibiòtics d’importància mèdica es dóna en el sector animal, principalment per estimular el creixement en animals sans.

L’abús i l’ús indegut d’antibiòtics en animals i humans estan contribuint a l’augment de l’amenaça que representa la resistència als antimicrobians. Alguns tipus de bacteris causants d’infeccions humanes greus ja són resistents a la majoria oa la totalitat dels tractaments disponibles, i hi ha molt poques alternatives prometedores en fase d’investigació.


Dades principals sobre les conseqüències d’aquests antibiòtics

  • La resistència als antibiòtics és avui una de les majors amenaces per a la salut mundial, la seguretat alimentària i el desenvolupament.
  • La resistència als antibiòtics pot afectar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o el país en el qual viu.
  • La resistència als antibiòtics és un fenomen natural, encara que l’ús indegut d’aquests fàrmacs en l’ésser humà i els animals està accelerant el procés.
  • Cada vegada és major el nombre d’infeccions -per exemple, pneumònia, tuberculosi i gonorrea- el tractament es torna més difícil a causa de la pèrdua d’eficàcia dels antibiòtics.
  • La resistència als antibiòtics perllonga les estades hospitalàries, incrementa els costos mèdics i augmenta la mortalitat.


«La manca d’antibiòtics eficaços és una amenaça per a la seguretat tan greu com la que representa un brot de malaltia sobtat i letal», diu el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l’OMS. «L’adopció de mesures contundents i sostingudes en tots els sectors és essencial per fer retrocedir la resistència als antimicrobians i mantenir el món fora de perill».

En una revisió sistemàtica publicada a The Lancet Planetary Health es conclou que les intervencions que restringeixen l’ús d’antibiòtics en animals destinats a la producció d’aliments redueixen els bacteris resistents als antibiòtics en aquests animals en fins a un 39%. Aquesta investigació es va prendre directament com a base per elaborar les noves directrius de l’OMS.

Captura de pantalla 2017-11-13 a les 10.00.04La OMS recomana fermament una reducció general de l’ús de totes les classes d’antibiòtics d’importància mèdica en els animals destinats a la producció d’aliments, inclosa la restricció completa d’aquests fàrmacs per estimular el creixement i prevenir malalties sense diagnòstic previ. Només s’hauria d’administrar antibiòtics a animals sans per prevenir una malaltia si aquesta ha estat diagnosticada en altres animals de la mateixa cabanya o població de peixos.

Sempre que sigui possible, s’han de realitzar proves als animals malalts per determinar l’antibiòtic més eficaç amb el qual tractar de manera prudent la seva infecció específica. Els antibiòtics utilitzats en animals haurien d’elegir d’entre aquells que, segons l’OMS, són «de menor importància» per a la salut humana, i no d’entre aquells classificats com a «d’importància crítica i de màxima prioritat». Aquests antibiòtics solen ser el tractament d’últim recurs o formen part d’una sèrie limitada de tractaments de què es disposa per tractar infeccions bacterianes greus en humans.

Captura de pantalla 2017-11-13 a les 9.58.11«Les proves científiques demostren que l’ús excessiu dels antibiòtics en els animals pot contribuir a l’aparició de resistència a aquests fàrmacs», diu el Dr. Kazuaki Miyagishima, Director del Departament de Innocuïtat dels Aliments i Zoonosi de l’OMS. «El volum d’antibiòtics utilitzats en animals segueix augmentant a tot el món a causa de la creixent demanda d’aliments d’origen animal, sovint produïts mitjançant ramaderia intensiva».

Muchos països ja han adoptat mesures per reduir l’ús d’antibiòtics en animals destinats a la producció d’aliments. Per exemple, el 2006 la Unió Europea va prohibir l’ús d’antibiòtics per estimular el creixement. Els consumidors també estan impulsant la demanda de carn produïda sense l’ús sistemàtic d’antibiòtics, de manera que algunes cadenes alimentàries importants estan adoptant la política de «absència d’antibiòtics» per als seus subministraments carnis.

Tota la informació a la web de l’OMS.

Guardar