Máster oficial en prevención de riesgos laborales de la Universitat de Vic (60-110 ECTS)

prl-30S’ha obert el període d’inscripció del Màster en Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Vic que permet obtenir l’acreditació necessària per actuar com a Tècnic de Nivell Superior de Prevenció de Riscos Laborals, segons estableix l’annex VI del RD 39/97.

El Màster s’imparteix en modalitat semipresencial. L’alumne accedeix a un Campus Virtual, on disposa dels materials del curs i les activitats d’avaluació de cada tema (qüestionaris, exercicis pràctics, fòrums…). Els exàmens finals, les pràctiques en empreses i la presentació del treball de Fi de Màster es realitzen de forma presencial. Periòdicament, també s’organitzen jornades presencials d’assistència voluntària, que inclouen conferències, visites a instal·lacions, sessions de networking, etc.

Més informació: BTC Centre d’Estudis Superiors o trucant al 93.881 46 36