Mesures per a la prevenció de contagis de l’COVID-19 en els centres de treball

El passat 11 d’abril el Ministeri de Sanitat d’Espanya va publicar un llistat de bones pràctiques per evitar el contagi de l’COVID19 entre els treballadors.

En aquesta guia trobem les indicacions a tenir en compte segons el moment en què es troben els treballadors:

  1. Abans d’anar a la feina
  2. Desplaçaments de treball
  3. En el treball
  4. Mesures organitzatives
  5. Recomanacions als treballadors
  6. Mesures d’higiene en el centre de treball
  7. Gestió de residus en els centres de treball
  8. Després d’anar a la feina

Font d’informació: Ministeri de Sanitat