Nuevo curso de gestión de residuos en empresas y organizaciones (40h.)

residusL’objectiu d’aquest curs és formar el personal d’empreses i organitzacions en la planificació i implantació de procediments per gestionar de manera adequada els diferents tipus de residus (selecció, recollida, trasllat, tractament, etc.), sota criteris d’eficiència i sostenibilitat.

El temari d’aquest curs inclou quatre apartats: marc regulador de la gestió de residus, tipologia de residus i poblemàtica associada, prevenció i minimització de residus en origen i tractament i valorització de residus.

Més informació: BTCCES / T. 93 881 46 36 / info@btconsulting.org