Nou informe de l’EU-OSHA sobre seguretat i salut a la feina en plataformes digitals

L’EU-OSHA ha publicat un nou document normatiu amb les conclusions d’un estudi exhaustiu sobre els reglaments, les polítiques, les estratègies, les iniciatives, les accions i els programes relacionats amb la seguretat i la salut per al treball en plataformes digitals. Això intenta donar més solucions a la creixent tendència de treballadors empleats en plataformes de treball digitals a la Unió Europea.

Es basa en quatre estudis de cas, tres dels quals presenten iniciatives legislatives a Espanya, Itàlia i França, una revisió bibliogràfica i la consulta amb els centres de referència nacionals de l’EU-OSHA.

L’informe posa de manifest que l’estatut d’«autònom» de la majoria de treballadors en aquestes plataformes implica que sovint no estiguin protegits per la legislació de la UE o de l’Estat membre, cosa que té conseqüències en la prevenció i la gestió dels riscos per a la SST.

S’estan debatent noves iniciatives i la legislació destinades a millorar les condicions de treball i protegir els treballadors en plataformes.

Llegiu el document complet Salut i seguretat en el treball de plataformes digitals: lliçons apreses dels reglaments, polítiques, accions i iniciatives

Consulteu els quatre estudis de cas

Llegiu el document Treball en plataformes digitals i seguretat i salut a la feina