Nou repertori de recomanacions pràctiques en seguretat i salut a la feina

Més de 229 milions de treballadors de la construcció a tot el món poden beneficiar-se del nou Repertori, en particular als països on la construcció contribueix a sortir de la crisi de la COVID-19.

Els experts de l’Organització Internacional del Treball (OIT), procedents de governs i organitzacions d’empleadors i treballadors de tot el món, han actualitzat el repertori de recomanacions pràctiques revisat i actualitzat sobre seguretat i salut a la feina.

El repertori actualitzat, va ser debatut durant una reunió d’experts de cinc dies de durada (21-25 de febrer 2022), i podria tenir un paper important als països on la construcció és un motor econòmic per a la recuperació de la pandèmia de la COVID-19 i on les taxes d’urbanització i el creixement de la població són més elevats. A més, aquest repertori pot contribuir a millorar l?atractiu del sector per a noves generacions de dones i homes. I és que les empreses i els treballadors de la construcció s’han vist molt afectats per la pandèmia de la COVID-19. No obstant això, la construcció té molt de potencial per estimular la recuperació, inclosa la creació d’ocupació.

El codi pràctic es basa en l’anterior codi de 1992, així com en les normes internacionals del treball, en particular el Conveni sobre seguretat i salut en la construcció, 1988 (núm. 167) i la Recomanació que l’acompanya (núm. 175) , i altres codis sectorials.

Aquest codi revisat té en compte les noves àrees del sector que requereixen la millora de les pràctiques de salut i seguretat i altres mesures de protecció en vista dels canvis en les pràctiques i condicions de treball a la indústria de la construcció durant les últimes dècades. Les principals revisions introduïdes al codi pràctic subratllen la importància dels sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball (SST), la protecció de la maternitat i la gestió de residus i emissions.

Les principals revisions introduïdes al codi pràctic subratllen la importància dels sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball (SST), la protecció de la maternitat i la gestió de residus i emissions.