Nova aplicació per facilitar l’etiquetatge dels aliments (Flis)

La Comissió Europea ha posat en marxa el Sistema d’Informació sobre Etiquetatge dels Aliments (FLIS), que proporcionarà una solució informàtica fàcil d’usar, permetent als seus usuaris seleccionar un aliment i trobar, de manera automàtica, les indicacions obligatòries de l’etiquetatge de la Unió Europea en els 23 idiomes de la Unió.

El sistema també proporciona enllaços a les disposicions legals pertinents i als documents d’orientació existents. En total, es cobriran 87 categories diferents d’aliments.

El Sistema d’Informació sobre Etiquetatge dels Aliments està d’acord amb l’Estratègia de Millora de la Regulació de la Comissió, ja que simplifica i facilita el bon funcionament de el sector alimentari, on les petites i mitjanes empreses representen la majoria dels operadors.

Està dissenyat per ajudar els operadors d’empreses alimentàries a identificar les mencions obligatòries de l’etiquetatge que han de figurar en els seus productes. Pretén millorar la correcta aplicació de la legislació pertinent per part dels operadors d’empreses alimentàries, així com facilitar la tasca de les autoritats nacionals competents. També contribuirà a proporcionar informació clara als consumidors i els ajudarà a prendre decisions informades sobre els aliments.