Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant el Coronavirus

El Ministeri de Treball ha facilitat un document amb les directrius que han de seguir les empreses i treballadors per afrontar degudament l’epidèmia de l’coronavirus.

El document recull la normativa actual, fet públic aquest dimecres, que les companyies només han de paralitzar l’activitat en cas d’un risc “greu, imminent i inevitable” de contagi. Davant d’una situació d’emergència, explica la nova guia, l’empresa ha d’interrompre l’activitat en el centre de treball.

A més, és obligatori informar “com més aviat possible” als treballadors i, “si fos necessari”, donar instruccions a la plantilla perquè abandoni el lloc. Un cop donats aquests passos, la companyia pot prendre mesures per seguir treballant en un altre àmbit o suspendre de forma temporal l’activitat.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha ressaltat que el tancament de les empreses és una “mesura extrema” que està prevista a la llei de prevenció de riscos laborals per a “situacions de molt elevat risc”. I va apuntar: “Esperem que no hagi d’arribar a aplicar-se, però el Govern ha de preveure totes les situacions”.

La mateixa situació greu i imminent de contagi serveix perquè els treballadors puguin interrompre la feina i abandonar l’empresa, assenyala Treball. Aquesta decisió, recorda la nova guia, s’ha d’adoptar per la majoria dels treballadors, el comitè d’empresa o els delegats de prevenció de riscos laborals. També aclareixen que s’ha de tractar d ‘ “una situació excepcional”, amb “una interpretació restrictiva” del que suposa el risc. A continuació, adverteixen que “la immediatesa de el risc, la mera suposició o alarma social generada” no són suficients per entendre que es compleixen els requisits fixats per la normativa.

Les empreses que suspenguin l’activitat de manera total o parcial s’han de regir per les causes previstes en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, així com el reglament sobre acomiadaments col·lectius i suspensió de contractes i reducció de jornada.

La guia assenyala que les causes vinculades a l’coronavirus que poden afectar l’activitat de la companyia són: “l’escassetat o manca total d’aprovisionament” per part de proveïdors o “el descens de la demanda”. A més, adverteix que, si la companyia no comunica l’aplicació d’un ERTE i tanca, haurà d’abonar el salari als empleats.

Amb caràcter general i sense arribar a la paralització de l’activitat, Treball recomana a les empreses adoptar mesures organitzatives o preventives que temporalment “evitin situacions de contacte social”. A el temps, remarquen el deure de les companyies de protegir a les seves plantilles i, seguint les indicacions de prevenció de riscos, s’inclinen per informar sobre instruccions higièniques (ventilar, rentar-se les mans, no compartir objectes) i proporcionar el material necessari.

A conitnuación us facilitem el document informatiu de l’Ministeri de Treball:

Screenshot 2020-03-08 at 17.41.24