¿Qué es el aprendizaje invertido?

aprendizaje invertidoLa realitat de la vida amb tots els seus avenços tecnològics i el progrés del coneixement, imposa la necessitat de plantejar-nos que també hàgim de canviar la manera de transmetre aquest coneixement. En aquest sentit ja va assenyalar John Dewey, fa molts anys, que “si ensenyem als alumnes d’avui com ho vam fer amb els d’ahir, els robarem el demà”.

Parlar d’aprenentatge invertit, no és parlar d’un mètode nou, sinó que es tracta de tornar a un sistema que inverteix el mètode tradicional d’ensenyament, portant la instrucció directa fora de classe i portant a la classe el que tradicionalment era la tasca per realitzar a casa. És un model d’aprenentatge on els alumnes són el centre de l’aprenentatge i no el producte de l’escolarització.

D’aquesta manera, s’ofereix més temps per a l’aprenentatge durant les classes i així aconseguir el millor ús del temps a l’aula. D’altra banda, permet al professor poder dedicar-se en classe a explorar temes amb més profunditat i als alumnes poder participar activament en la formació del seu coneixement. Tot això pressuposa un treball previ del professor mitjançant vídeos i lliçons interactives … Perquè l’alumne assimili els continguts abans d’anar a classe.

En aquest sistema, els professors observen i avaluen contínuament als seus alumnes, el que comporta també un assessorament acadèmic constant i per tan major dedicació. Per la seva banda propicia que els alumnes es relacionin entre si per millorar la seva feina, acceptin les crítiques constructives, assimilen i comprenguin millor la informació. Tot això fomenta en l’alumnat la seva autonomia, esperit crític i maduresa.

En definitiva, aquest mètode d’aprenentatge no és altra cosa que un enfocament l’objectiu de facilitar el desenvolupament de competències que milloraran la preparació dels alumnes per al món laboral, si bé l’ensenyament invertit ni és per a tothom ni totes les assignatures s’adapten a aquesta metodologia.

Irene de Grandes

BTC Centro de Estudios Superiores