S’acaba el temps per gastar el crèdit en formació bonificada 2016

S’acaba l’any i això vol dir que les empreses tenen poc temps per gastar el crèdit del que disposen per formació bonificada a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (abans Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo).

Fundacion-Estatal-para-la-Formacion-en-el-EmpleoAquest tipus de formació s’ha de realitzar durant l’any natural, essent l’últim dia el 31 de desembre. Al mateix temps, el termini per realitzar les notificacions de finalitzacions dels cursos es el 31 de gener de 2017.

Les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social es podran aplicar fins l’últim dia del termini per la presentació del butlletí de cotització corresponent al mes de desembre.

Comencen doncs les preses i les pressions per poder aplicar les bonificacions a temps (realitzar les formacions, notificar la finalització i aplicar la bonificació).

A més, cal tenir en compte que les empreses de més de 5 treballadors han d’haver complert les seves obligacions en Cofinanciació privada i/o personal en Col·lectiu prioritari (només les grans empreses).

S’apropen dies de molta activitat tant en les empreses com en les entitats que es dediquen a organitzar les formacions. Complir amb les dates establertes i seguir degudament la normativa no es fàcil, però s’ha de fer un esforç final i que tothom compleixi amb la seva part.

La formació bonificada es una molt bona eina per les empreses per tenir degudament formats als seus treballador d’una forma continuada. Però això comporta unes obligacions i una manera de fer molt marcada per una normativa que persegueix l’aplicació d’uns requisits mínims en qualitat i seguretat.

Una bona planificació i un correcte seguiment ens ajudarà a arribar a final d’any amb les tasques ben fetes i controlades, podent fer la transició a l’any 2017 amb tranquil·litat.

 

Anna Mª Parra