Steel Framing, la nueva evolución en la edificación

Steel Framing és un sistema de construcció d’habitatges basat en perfils d’acer laminat i galvanitzat. Aquest sistema industrial compleix amb la normativa ISO 9000 que garanteix la qualitat de tots els seus productes.

steel framing

Parlar de Steel Framing és parlar de construccions més ràpides, segures i ecològiques respecte a la construcció tradicional. El sistema, encara incipient a Espanya, ja ha estat avalat amb anterioritat en països com Alemanya, Holanda, Dinamarca, Austràlia, i en la gran majoria de nacions del continent Americà.

Al costat dels perfils d’acer també trobarem al Steel Framing altres components com la llana de roca, els taulers OSB i les plaques de guix tipus Pladur, tots ells excel·lents aïllants tèrmics i acústics. Un altre dels components és la làmina hidròfuga del tipus Tyvek, que produeix l’efecte de barrera d’aigua i vent, aquesta ens ajudarà a conservar la casa fresca a l’estiu i calent a l’hivern.

A diferència de l’obra tradicional, les construccions en acer són lleugeres i no necessiten d’una gran fonamentació. Una llosa de 35 cm serà suficient per suportar una edificació d’una sola planta. Actualment es construeixen amb aquest sistema edificis d’un màxim de quatre altures.

Un altre dels avantatges és la facilitat per passar tot tipus d’instal·lacions, com són l’elèctrica, l’aigua o la calefacció, a través dels diferents panells que conformen l’habitatge. Si en un futur fos necessari modificar qualsevol instal·lació o ampliar-la, aquest sistema ens facilitarà el canvi de plaques. Una operació que pot ser realitzada pel mateix propietari.

Finalment, el cost de l’habitatge “Steel Framing” és fa a l’obra tradicional un mínim 30% més econòmica.

El baix cost, l’alta qualitat, l’ecològica, l’eficiència i la rapidesa fan que els habitatges creades amb estructures d’acer incrementin cada any la quota de mercat.

Els avantatges del sistema Steel Framing respecte als sistemes tradicionals són:

  •     Eficiència energètica del 140%
  •     aïllament acústic
  •     Estalvi del temps de construcció del 50%
  •     Reducció del 90% de residus en la construcció
  •     El compliment de la norma ISO 9000 certifica la qualitat del producte
  •     Gran resistència estructural. El sistema és òptim per zones sísmiques
  •     Durabilitat de l’edificació
  •     Estalvi important respecte a l’obra tradicional.
  •     Sistema de construcció lleuger. Protegeix la salut ergonòmica dels treballadors
  •     Alta resistència a focs

Joan Sánchez
BTC CES