Subvencions de la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat la Resolució de 29 de maig de 2017, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos laborals, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Podeu descarregar el Butlletí aquí.