Controls oficials dels Estats membres de les vendes d’aliments per Internet

La Comissió Europea ha publicat un nou informe sobre els controls oficials dels Estats membres de les vendes d’aliments per Internet. Es basa en una sèrie de missions d’investigació de 2017 a set Estats membres de la UE. La venda d’aliments via internet s’ha incrementat, tant pel que fa al nombre d’usuaris com pel nombre d’empreses que ofereixen els seus productes. Les conclusions generals, juntament amb algunes bones pràctiques i els reptes comuns dels Estats membres, es poden trobar a l’informe general.