Tecnologia verda a la indústria alimentària permet la transformació de caixes de suro blanc

Life EPS-SURE ha culminat amb èxit un innovador procés de reciclatge que obre la porta a nous desenvolupaments i posa les bases per a l’autorització i certificació de grau alimentari per al poliestirè reciclat procedent de la caixa de peix (r-PS) per part de l’agència europea EFSA.

Aquest innovador procés permetria transformar les caixes de poliestirè expandit (EPS), conegudes com suro blanc, i que s’utilitzen per emmagatzemar, transportar i presentar productes frescos com ara el peix, en nous envasos de PS aptes per contacte amb aliments, com l’envàs de iogurt.

Els tests sensorials organolèptiques realitzats han estat superats i no s’han detectat alteracions a causa de la possible presència residual d’amines altament odorants que genera el peix. En conseqüència, s’ha demostrat que els envasos obtinguts de r-PS són innocus i segurs per al seu ús en aplicacions de contacte alimentari, a més de produir un gran benefici ambiental.

Els processos de les diferents fases han estat avaluats amb la col·laboració de el centre tecnològic Aimplas i, gràcies a la possible obertura futura de nous mercats de materials reciclats amb qualitat contacte alimentari, Life EPS-SURE contribuirà de forma significativa a l’economia circular, evitant en un futur que aquests residus acabin en abocador o siguin abandonats a l’entorn (littering).

La viabilitat tècnica de el projecte obre la porta a nous desenvolupaments i posa les bases per a l’autorització i certificació de grau alimentari per al poliestirè reciclat procedent de la caixa de peix (r-PS) per part de l’agència europea EFSA.

El consorci format per les empreses Cicloplast, Anapa, Coexpan, El Corte Inglés i Total Petrochemicals Ibèrica presentar el passat mes de juny els resultats d’aquesta iniciativa en un esdeveniment en línia que va comptar amb l’assistència de representants europeus de sectors com ara el d’administracions públiques , envasadors de grans marques, distribuïdors de el sector comercial, industrials de el sector plàstic, recicladors i associacions i confraries de el sector de la pesca, entre d’altres.

Font d’informació: ECOTICIAS