Treball inclourà el coronavirus a la llista d’agents patògens sobre treballadors

El Ministeri de Treball està preparant una ordre ministerial per incloure a l’coronavirus o SARS-CoV-2, a la SARS-CoV i a l’MERS-CoV dins de la llista d’agents biològics als quals poden estar exposats els treballadors a l’efecte de millorar la seva seguretat i salut laboral.

Així es desprèn de el projecte normatiu sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, que està sent sotmès a audiència i informació pública.

L’objectiu d’aquesta ordre ministerial serà protegir els treballadors dels riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, incloent aquests virus en l’annex II de Reial 664/1997, de 12 de maig, tots ells classificats en el grup 3 (una de les categories més perilloses).

D’aquesta manera, el Ministeri de Treball vol traslladar diverses directives europees per les quals es van incloure els esmentats virus de la família “Coronaviridae” a la llista d’agents biològics que són patògens humans coneguts, “a fi de garantir una protecció contínua i adequada de la salut i la seguretat dels treballadors en el treball “.