Xina ha millorat la seguretat dels aliments que es comercialitzen online

L’any passat podíem saber, a través d’un informe de l’IGD (Institut de Grocery Distribution), empresa especialitzada en la investigació de mercats i en assessorament a la indústria alimentària, que la Xina era líder mundial en la venda d’aliments online. El volum de negoci ascendia a 41.000 milions de dòlars, i les previsions auguraven que aquest mercat creixeria de forma significativa per a l’any 2020 assolint un volum de negoci de 180.000 milions de dòlars.

Xina és conscient d’aquesta situació i sembla que no vol que el canal online pateixi els problemes i escàndols alimentaris que han patit altres canals de venda, com ara la contaminació de la llet en pols amb melamina, l’ús d’oli de claveguera reciclat, l’etiquetatge fraudulent de carn de boví i porc, quan en realitat la carn era de rata o guineu, la comercialització de carn de porcs malalts, o la presència de clenbuterol en la carn, entre molts altres exemples. Per això, des del passat 1 d’octubre Xina ha millorat la seguretat dels aliments que es comercialitzen online mitjançant un nou paquet de regulacions que han de complir totes les empreses que es dediquen a la venda d’aliments a través d’internet.

Es tracta d’un estricte conjunt de normes que regulen a productors, operadors, plataformes online de tercers, magatzemistes, i serveis de transport i lliurament. Les normatives es recullen en un document conegut com “Ordre 27” i en ell es reflecteixen totes les disposicions i sancions a què es poden enfrontar els que estan relacionats amb el comerç online d’aliments si incompleixen alguna de les normes establertes. L’Administració d’Aliments i Medicaments de la Xina s’ha esforçat per eliminar l’opacitat d’aquest canal de venda, millorant la seguretat alimentària del comerç online mitjançant la rendició de comptes i la transparència.

Donat el volum de negoci d’aquest segment i davant el temor que els escàndols alimentaris provoquin una estrepitosa caiguda, es disposa que els productors i comerciants online han d’obtenir un llicència de negoci específica per poder comercialitzar aliments a través d’internet, els qui comercialitzin productes a través d’una plataforma de tercers hauran de mostrar la seva llicència en un lloc visible a la pàgina web de venda, tota la informació dels productors haurà de ser donada a conèixer en un format que sigui fàcil de llegir.

Els qui es dediquen a la venda de suplements alimentaris hauran d’incloure una declaració indicant que aquest tipus de productes no substitueix ni es pot utilitzar com a complement a un tractament farmacològic. Els aliments destinats a la infància, com ara la llet de fórmula i altres preparats, han d’incloure les credencials, certificacions i enllaços corresponents a les agències reguladores que han donat el vistiplau al producte en qüestió. Productors i venedors hauran de garantir la seguretat de l’emmagatzematge i del transport dels aliments que necessiten refrigeració, aïllament o congelació, és a dir, no es trencarà la cadena de fred, hauran d’utilitzar els serveis d’emmagatzematge i transport adequats.

Les plataformes de tercers patiran el tancament si comercialican aliments de productors o venedors que es troben sota investigació per un presumpte delicte sobre la seguretat alimentària, han estat sancionats per aquesta qüestió, han estat detinguts per conductes il·legals que afecten la seguretat dels aliments, o d’alguna manera han estat castigats per les autoritats competents. Es sancionarà als que publiquin informació sobre un producte alimentari que es comercialitza pel canal online que no es correspongui amb la informació que aparegui en el producte. Els registres de les vendes que es realitzin, es mantindran durant un període de sis mesos si es tracta d’aliments que caduquen, si són aliments sense temps específic de conservació, aquest registre s’haurà de mantenir durant dos anys.

Si un consumidor pateix algun tipus de problema de salut a causa d’un aliment que hagi estat comprat a través d’una plataforma online, aquest pot exigir danys i perjudicis al venedor. En el cas que el venedor no es pugui identificar, ha de ser la plataforma de venda la que assumeixi el problema i pagui la corresponent compensació. Es realitzaran inspeccions sorpresa per part dels funcionaris de seguretat alimentària, aquests podran recollir mostres, controlar i revisar les activitats de les botigues online, etc.

Font: gastronomiaycia.com