Nuevos riesgos laborales: Las partículas ultrafinas

Des de finals de la passada dècada es té constància de les anomenades partícules ultrafines i dels seus efectes nocius per a la salut. Les partícules ultrafines són aquelles partícules en suspensió aèria (presents en l’aire) amb diàmetre aerodinàmic inferior a 0.1 micres. Es calcula que en àrees urbanes entre el 80 i 90% del total de partícules presents en l’aire ambient són ultrafines.