Nuevo informe de la EU-OSHA sobre seguridad y salud en el trabajo en plataformas digitales

L’EU-OSHA ha publicat un nou document normatiu amb les conclusions d’un estudi exhaustiu sobre els reglaments, les polítiques, les estratègies, les iniciatives, les accions i els programes relacionats amb la seguretat i la salut per al treball en plataformes digitals. Això intenta donar més solucions a la creixent tendència de treballadors empleats en plataformes de treball digitals a la Unió Europea.