(+34) 93 881 46 36 - info@btcces.com - Chat
ACCÉS FORMACIÓ:
ACCÉS EMPRESES:

Avís legal.

Dades de l’empresa

Denominació Social: BTC Centre d’Estudis Superiors, SL

Nom Comercial: BTC Centre d’Estudis Superiors

Domicili Social: Plaça del Mil·lenari, 2, 1er – 08500 Vic (Barcelona)

CIF / NIF: B65920928

Telèfon: 93 881 46 36

Fax: 93 881 41 90

e-Mail: info@btcces.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 43525, foli 186, full B-431461

Nom de domini: btcces.com

Objecte

BTC Centre d’Estudis Superiors SL, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

BTC Centre d’Estudis Superiors SL es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web btcces.com.

Responsabilitat

BTC Centre d’Estudis Superiors SL es eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web de BTC Centre d’Estudis Superiors SL pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el BTC Centre d’Estudis Superiors SL no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

BTC Centre d’Estudis Superiors S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat s, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de BTC Centre d’Estudis Superiors SL No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col · laborant de manera activa en la retirada o, si s’escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tanmateix, BTC Centre d’Estudis Superiors S.L. no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

BTC Centre d’Estudis Superiors S.L. es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

BTC Centre d’Estudis Superiors S.L. posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

  • Dades del responsable del tractament.
  • Dades tractats.
  • Fitxer en el qual s’emmagatzemen.
  • Finalitat del tractament.
  • Obligatorietat o no de facilitar, així com les conseqüències en cas de no facilitar.
  • Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per exercitar-los.

Propietat Intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat d’BTC Centre d’Estudis Superiors SL o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel · lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de BTC Centre d’Estudis Superiors SL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de BTC Centre d’Estudis Superiors SL serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a BTC Centre d’Estudis Superiors SL i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, BTC Centre d’Estudis Superiors S.L. compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

BTC Centre d’Estudis Superiors S.L. autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

BTC Centre d’Estudis Superiors S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel · lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna de BTC Centre d’Estudis Superiors SL sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@btcces.com.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Vic (Barcelona).

Tornar a dalt